Un nou proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data, se află în implementare.

„Proiectul este reprezentat de o aplicație care va permite printr-un algoritm avansat o comparație între poza din cartea de identitate și trăsăturile faciale, apoi în măsura în care lucrurile sunt validate se va realiza autentificarea în orice platformă electronică a statului.”, a menționat Sebastian Burduja, marți, 13 septembrie 2022, într-un comunicat de presă.

Valoarea totală a proiectului este de 99.939.410 lei, din care 84.285.767,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 13.649.956,12 și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, în valoare de 1.998.688,24 lei.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

  • constituirea Registrului Electronic Național de Identități Electronice în cadrul căruia se vor regăsi Identitățile Electronice ale tuturor consumatorilor de servicii electronice de eGuvernare;
  • interconectarea cu portalul de acces unitar și securizat la serviciile electronice de eGuvernare și înrolarea cetățenilor la serviciile dorite;
  • interconectarea cu Catalogul Serviciilor Electronice de eGuvernare la care cetățenii se vor înrola prin intermediul PSCID;
  • creșterea gradului de utilizare a serviciilor de eGuvernare printr-o modalitate consecventă și simplificată de autentificare și accesare (inclusiv SSO – Single Sign ON);
  • înrolarea în cadrul PSCID a sistemelor și serviciilor electronice de eGuvernare din România;
  • înrolarea în cadrul PSCID a furnizorilor de identitate (publici și privați) existenți;
  • interconectarea PSCID cu nodul eIDAS național;
  • reducerea riscului în utilizarea serviciilor de eGuvernare și diminuarea posibilității de furt de identitate.

De asemenea, mai există încă un proiect ce vizează digitalizarea României. Acesta este gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și presupune digitalizarea evenimentelor de viață (naștere, căsătorie, înmatriculări de mașini, etc). Mai mult, și acesta este finanțat prin POC 2014-2020 și se află în implementare.

Sursa: fonduri-structurale.ro