Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat astăzi, 3 mai 2023, în consultare publică (etapa 2), Ghidul specific– condiții de accesare a fondurilor europene în cadrul apelului de proiecte „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9 – Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3 -Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat – Măsura 1 – Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor.

Ghid consolidat vine în sprijinul potențialilor aplicanți în vederea pregătirii cererilor de finanțare prin clarificarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnico-financiară și integrează observațiile/recomandările rezultate din prima etapă de consultare publică.

Principalele modificări introduse față de versiunea inițială a ghidului vizează clarificarea:

  • unor criterii de eligibilitate (atât pentru lider, cât și pentru partener);
  • unor elemente de buget și cheltuieli;
  • introducerea unor criterii de evaluare financiară și pentru partener;
  • detalierea criteriilor de evaluare calitativă a proiectului;
  • introducerea Declarației unice și a modelului de Acord de parteneriat.

Totodată, ținând cont de prevederile OUG nr. 18/2023 a fost completat Ghidul specific prin:

  • introducerea OUG nr. 18/2023 în preambulul Ghidului specific;
  • completarea capitolului 1. DEFINIȚII (partener bancar, cont de tranzit, cont special distinct);
  • completarea capitolului 8. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL, cu prevederile OUG nr. 18/2023, privind Mecanismul financiar de implementare al proiectelor, fluxul financiar aferent operațiunilor, monitorizarea și raportarea.

Potrivit comunicatului oficial, ghidul consolidat este supus consultării publice (etapa 2) timp de 10 zile calendaristice, începând cu data de 03.05.2023.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe e-mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro

Descarcă ghidul

Sursa: fonduri-structurale.ro