Asociația CONSENSUAL, în calitate de partener în cadrul proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044, are plăcerea de a vă invita să vă înscrieți la cursurile gratuite de bucătar și barman.

Mai multe informații puteți afla la tel. 0232.258.653 – Asociaţia Consensual din Iași, email: impuls.proiect@gmail.com.

Obiectivul general al proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est” MySmis 128044, constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Suceava și Iași.

De ce să te înscrii?

Participarea la acest curs este 100% finanțată în cadrul proiectului și reprezintă șansa de a promova la locul de muncă actual, în conformitate cu aptitudinile și calificarea pe care urmează să o dobândești la finalizarea cursului, precum și șansa IMM-urilor de a beneficia de personal calificat.

*Asociația Consensual organizează cursurile în calitate de partener cadrul proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

*Cursrilel sunt acreditate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cursanţii obţinând la finalul cursului, în urma unui examen, un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.