AGENDA CURSULUI

Desfasurare curs:

4 zile : sesiune de curs in sistem de videoconferinta: prezentari, dezbateri, aplicatii practice;

18 zile : parte practica individuala: realizarea proiectului final, indrumare si coordonare prin email;

1 zi : evaluarea finala: test grila + proiect – diploma acreditata va fi eliberata in aproximativ 7 zile de la data examinarii.

 

Program zilnic: 09:30 – 17:30

Loc desfasurare : Platforma on-line ZOOM

NOTA* : Conform standardului ocupational cod COR 242231, durata totala a cursului este de 180 de ore (teorie +practica), din care 5 zile vor fi in sistem de videoconferinta, in perioada mentionata.

Înscrieri in baza formularului aici. Transmiteți formularul de înscriere completat pe adresa office@ccisuceava.ro .

Pentru orice fel de intrebari sau detalii sunati la 0749 145 569 – Teona Moisă, Conslier Cursuri Formare Profesională.

Calendar cursuri:

Grupa 1: 6 septembrie – 6 octombrie 2021

Grupa 2: 11 octombrie – 11 noiembrie

 Grupa 3: 8 noiembrie – 10 decembrie 2021


Ziua I

Modul 1

Prezentarea cadrului legislativ actual, atat national cat si european ce se aplica protectiei datelor cu caracter personal

Noutati introduse de GDPR.

Notiuni aplicabile – definitii, categorii de date cu caracter personal, persoane implicate in prelucrarea datelor.

Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modul 2

Prezentarea drepturilor si obligatiilor operatorului in prelucrarea datelor personale.

Drepturile si obligatiile imputernicitului in prelucrarea datelor cu caracter personal.

Relatiile dintre operatorul de date si imputernicit. Prevederi contractuale obligatorii.

Prelucrarea datelor personale in temeiul consimatamantului persoanei vizate.

Conditii speciale in cazul consimtamantului exprimat de minori.

Ziua II

Modul 3

Drepturile si obligatiile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale.

Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor speciale.

Modulul 4

Politici si instrumente ce pot fi aplicate in vederea monitorizarii modului in care oganizatia respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

Activitati ce pot fi desfasurate pentru verificarea modului in care sunt implementate cerintele tehnice si organizatorice adecvate prelucrarii datelor cu caracter personal.

Evidenta activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ziua III

Modul 5

Evaluarea impactului asupra protectiei datelor.

Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal pe tot parcursul prelucrarii.

Transferul de date cu caracter personal, tinand cont de regimul juridic aplicabil, inclusiv catre tari terte.

Conceptul de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Incalcarea securitatii datelor personale.

Raspunderea si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Modulul 6

Competentele autoritatii de supraveghere.

Conceptul de autoritate de supraveghere principala conform GDPR.

Consultarea autoritatii de supraveghere.

Notificarea autoritatii de supraveghere.

Ziua IV

Modul 7

Desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

Rolul si atributiile responsabilului cu protectia datelorcu caracter personal.

Pozitia responsabilului cu protectia datelor in cadrul unei organizatii.

Obligatiile organizatiei fata de responsabilul cu protectia datelor. Garantii.

Obligatiile responsabilului cu protectia datelor personale.

Raspunderea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal

Ziua V

Modul 8

Cerintele in domeniul securitatii informatiei

Organizarea securitatii informatiei si implementarea securitatii informatiilor

Ciclul de viata al sistemelor informatice

Integrarea securitatii si a vietii private in ciclul de viata

Controlul calitatii sistemelor informatice. Cum se face securitatea administrarii activelor

Securitatea in software si proceduri. Securitatea aplicata tehnologiilor si documentatiei informatice

Cadrul general al evaluarii si gestionarii riscurilor: criterii, metodologii, evaluarea riscurilor