Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează, în perioada 25.10.2019 – 24.04.2021, proiectul ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044, proiect finanțat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul este implementat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL”, iar obiectivul general al proiectului constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Suceava și Iași.

Una dintre activitățile principale ale proiectului este furnizarea de programe de inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare către minim 330 de angajați, membri ai grupului țintă.

Pentru a îndeplini calitatea de membru al grupului țintă, o persoană trebuie, printre altele, să fie angajată în cadrul unui IMM  (întreprinderi mici și mijlocii) autorizată să desfășoare activități în oricare dintre domeniile.