carpathia-unesco-header

Camera de Comerț și Industrie Suceava anunță începerea activităților din cadrul proiectului CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA Integrated corss-border touristic route, proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014-2020.

Implementat de Primăria Siret, în calitate de beneficiar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Svidnik din Slovacia, Departamentul de Dezvoltare Regională al Administrației Regionale de Stat Cernăuți din Ucraina și Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de parteneri, proiectul îți propune să promoveze cultura și istoria locală și să crească gradul de vizibilitate și valorificare a turismului din cele trei zone.

În cadrul proiectului vor fi promovate mai multe atracții țintă, printre care Biserica Sf. Treime din Siret, cea mai veche biserică voievodală aflată în funcțiune în Moldova, aria protejată NATURA 2000 – Lacul Siret – Rogojeşti, bisericile din Pătrăuţi şi Arbore, ambele monumente UNESCO, aria naturală protejată Natura 2000 – pădurea Pătrăuţi, bisericile Sf. Arhanghel Mihail Ladomirova şi Sf. Nicolae Bodruzal din Slovacia, ambele monumente UNESCO, şi biserica aria naturală protejată „Horny tok Ondavy” Muzeul Udolie Smrti, tot din Slovacia, precum și Universitatea din Cernăuți, monument UNESCO, și Lacul Lebedelor din satul Chortoria, Regiunea Cernăuți, ambele din Ucraina. Pe lângă acestea, vor fi promovate și alte atracții turistice de pe traseu, care vor fi incluse în ruta turistică.

Un element inovativ în cadrul proiectului este reprezentat de înființarea unui centru de informare și promovare a rutei, în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, prin intermediul căruia potențialii turiști pot călători virtual făcându-și o idee despre ruta creată în cadrul proiectului și despre cele 10 obiective UNESCO și NATURA 2020.

Date de contact și noutăți despre activitățile proiectului:

Camera de Comerț și Industrie Suceava – 0230.521.506, office@ccisuceava.ro

http://ccisv.ro/content/carpathia-unesco/

*Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014-2020, iar valoarea acestuia este de 400.158,24 euro, din care 360.142,40 euro sunt fonduri nerambursabile.

Echipa de implementare

                                                                                                                            Camera de Comerț și Industrie Suceava

carpathia-unesco -footer

Integrated Cross-boder Touristic Route

HUSKROUA/1702/3.1/0092