Comisia Europeană a aprobat cel de-al cincilea Program Regional, Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:

  • regiune mai competitivă, mai inovativă – 420,07 mil euro;
  • regiune mai digitalizată – 101,11 mil euro;
  • regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul – 391,98 mil euro;
  • regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă – 277,31 mil euro;
  • regiune mai accesibilă – 182,16 mil euro;
  • regiune educată – 192,10 mil euro;
  • regiune mai atractivă – 120,41 mil euro;
  • Asistență tehnică – 74,23 mil euro.

În perioada 9-11 noiembrie 2022, Programul Regional Nord-Est 2021-2027 va fi lansat oficial la Piatra Neamț, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, ai Guvernului României, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și AM PR Nord-Est, dar mai ales a celor cărora li se adresează oportunitățile de investiții.

Pentru a consulta programul (versiunea aprobată de Comisia Europeană), click aici.

Sursa: ADR Nord-Est