Venind în sprijinul mediului antreprenorial din Regiunea Nord-Est, Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează proiectul ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044”, în cadrul căruia urmează să se organizeze cursuri de formare profesională pentru 220 de angajați, care provin din IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele  economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întrepinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

În vederea identificării nevoii reale de cursuri de formare profesională, vă rugăm să ne acordați câteva minute pentru completarea unui chestionar.