În contextul intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR, fiecare utilizator de date cu caracter personal, indiferent dacă le prelucrează, stochează sau nu, are obligația de a asigura confidențialitatea acestora prin măsuri specifice. Aceste măsuri pot fi implementate doar de către un angajat propriu, certificat în acest sens, sau prin externalizarea acestor tipuri de activități.

Este de reținut că nerespectarea amendamentelor GDPR poate atrage penalizări financiare considerabile, amenda aplicată având o valoarea între 10.000 lei – 200.000 lei, iar autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniu este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Din datele oficiale comunicate de ANSPDCP, la finalul lunii mai 2019 erau înregistrate 398 de notificări de încălcări de securitate a datelor cu caracter personal, 5260 plângeri și sesizări, se efectuaseră 485 investigații din oficiu și 496 la plângerile persoanelor vizate. Urmare a acestora, au fost aplicate 57 de măsuri corective, adică recomandări făcute de către Autoritate organizațiilor în cauză pentru a se conforma și au fost acordate 23 avertismente.

În august 2019 existau deja 4 companii sancționate cu amenzi totale de 141.000 euro, printre care cea mai mare amendă primită, și a doua din UE, fiind aplicată băncii UNICREDIT BANK SA și având o valoare de 130.000 euro.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, în colaborare Professionals Business Knowledge SRL, organizează începând cu data de 11 noiembrie 2019 cursul de formare profesională RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

La finalizarea programului de formare profesională se organizează examen de absolvire, constând într-o probă teoretică de verificare a cunoștințelor și o probă practică care vizează evaluarea competențelor obținute de participant.

Atestarea finalizării programului de formare profesională de către participanți va fi concretizată prin certificate de absolvire, certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări, eliberate prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaștere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Relații referitoare la procedura de înscriere la cursul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, precum și alte detalii legate de desfășurarea programului de formare profesională, puteți afla de pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Suceava – http://ccisv.ro/content/cursuri-de-formare-profesionala/ sau la numărul de telefon: +40 230 521 506.

Agenda curs DPO CCI Suceava