Camera de Comerţ şi Industrie Suceava anunță organizarea cursului de „Inspector/Referent Resurse Umane„ începând cu data de 10 decembrie 2018.

Cursul de „Inspector/Referent Resurse Umane„ este un curs de perfecționare în domeniul legislației muncii și urmărește specializarea personalului cu atribuții în gestionarea resurselor umane, conform prevederilor Codului Muncii.

Obiective exprimate în competențe profesionale: 

  • întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului; administrarea bazei de date de evidență a personalului: contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, decizii, adeverințe, documente resurse umane gestionate, vechimea în muncă și stagiul de cotizare, jurisdicția muncii, regulamentul intern, răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, Registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
  • organizarea recrutării și selecției personalului; Comunicarea în mediul profesional;
  • întocmirea dosarului de pensionare;
  • calculul și întocmirea statului de plată pentru personalul angajat angajat; Centralizatorul de salarii și transmiterea documentelor la administrația fiscală;
  • calculul și plata contribuțiilor la bugetele de asigurări sociale;
  • impozitul: cota și deduceri;
  • termenele de calcul și reținere pentru impozit și contribuții.

După absolvirea cursului de „Inspector/Referent resurse umane„ se eliberează un certificat de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Certificatul de absolvire are recunoaștere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul va avea loc la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava. Taxa de participare este de 830 de lei/persoană TVA inclus, fiind aplicate reduceri de 10% pentru salariaţii firmelor membre ale Camerei de Comerţ și Industrie Suceava, 10% pentru 2 persoane din cadrul aceleași firme sau instituţii, 15% pentru  3-4 persoane din cadrul aceleaşi firme sau instituţii.

Mai multe informații puteți obține accesând link-ul: http://ccisv.ro/content/cursuri-de-formare-profesionala/ sau la numărul de telefon 0230 521 506.