Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat marți, 31 mai 2022, Ordinul MIPE nr. 836/30.05.2022 de modificare a Ghidului solicitantului pentru monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, aferent Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, OS 6.2 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și REACT–EU, după caz.

Ordinul reglementează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelului până la data de 30 decembrie 2022.

Descarcă Ordinul

Proiectele finanțate au ca obiectiv implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali, iar solicitanți eligibili sunt societățile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluțiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să dețină un instrument puternic de urmărire și cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creștere a eficienței energetice.

Sursa: MIPE