banner start-up

Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează în perioada martie – august 2018, în cadrul proiectului Let’s Start-up Afacerea Ta!, 10 sesiuni de cursuri gratuite pentru Competența Comună – Competențe Antreprenoriale.

Obiectivul general al proiectului Let’s Start-up Afacerea Ta! constă în creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorial cu profil non agricol din zona urbană a regiunii Nord-Est, prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale pentru 750 de persoane, respectiv înființarea de 91  întreprinderi noi (start-up-uri) și crearea de 182 noi locuri de muncă.

De ce să te înscrii?

Participarea la acest curs este condiție obligatorie pentru viitorii antreprenori care intenționează să acceseze fonduri nerambursabile de maxim 40.000 EUR pentru deschiderea și dezvoltarea unei afaceri noi.

Informații detaliate despre curs poți obține din fișa de prezentare.

Cine poate participa?

Angajați, șomeri, persoane inactive, studenți care intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban, au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în fiecare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est respectiv: Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava și Vaslui, au peste 18 ani, nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanțare prin POCU/82/3/7, nu au beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, nu fac parte din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 ani).

Cum te înscrii?

  1. Completezi formularul de înscriere
  2. Transmiți pe adresa de e-mail cristina.hrisca@ccisuceava.ro următoarele documente, în copie:
  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul
  • Diploma de absolvire a studiilor medii
  • Curriculum Vitae

Mai multe detalii poți obține de la doamna Cristina Hrișcă, Expert grup țintă, telefon 0749 145 569, e-mail cristina.hrisca@ccisuceava.ro, sau direct de la sediul CCI Suceava, din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, cam. 10.

*Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează cursurile în calitate de partener în cadrul proiectului : Let’s Start-up Afacerea Ta!, Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Schema de ajutor de stat Romania Start Up Plus, Cod MySmis: 104999.