Stimați membri,

Vă adresăm rugămintea să alocați maxim 5 minute pentru completarea chestionarului disponibil accesând link-ul www.isondaje.ro/sondaj/655194321/.

Prezentul chestionar este elaborat în cadrul proiectului „Învață din practică! INDIP” – Cod SMIS: 107439, proiect implementat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Braşov și urmărește identificarea a 25 de firme partenere pentru derularea stagiilor de practică a grupului țintă – studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă şi master din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică și a Facultății de Istorie și Geografie.

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Vă mulțumim!