250 de studenţi şi masteranzi din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) vor beneficia de stagii de practică plătite, pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a acestora, în cadrul unui proiect european.

Stagiile de practică în cadrul firmelor gazdă vor fi efectuate de studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică şi al Facultăţii de Istorie şi Geografie.

Proiectul „Învaţă din practică! INDIP” are o valoare de circa 475.000 de euro (2.212.842,36 lei), durata de implementare este de 24 de luni, organizaţii partenere  fiind Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi firma Great People Inside din Braşov.

De asemenea, prin intermediul proiectului „Învaţă din practică! INDIP”, USV va dezvolta Centrul de Evaluare a Competenţelor şi Abilităţilor şi va înfiinţa Laboratorul de dezvoltare a competenţelor digitale – Învaţă din practică!, infrastructuri de care vor beneficia generaţiile viitoare de studenţi ai universităţii.

Managerul de proiect este conf. univ. dr. Mariana Lupan, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul USV.

„Proiectul INDIP contribuie la dezvoltarea infrastructurii universităţii întrucât urmăreşte realizarea de investiţii în domeniul educaţiei, pentru dobândirea de noi competenţe prin: îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi crearea de medii de practică în cadrul universităţii, în parteneriat cu angajatorii. Astfel, proiectul INDIP contribuie la asigurarea accesului pe piaţa muncii prin dezvoltarea resurselor umane, precum şi la creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale”, au transmis responsabilii de proiect.

Sursa: monitorulsv.ro