Ministerul Educației, în colaborare cu CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI, prin intermediul Camerelor de Comerț și Industrie Județene, informează cu privire la selecția membrilor pentru  comisiile de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director și director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar.

Conform Ordinului nr. 3026/13.01.2022 și Metodologiei nr. 4597/06.08.2021, în componența comisiilor de evaluare a probei de interviu intră și ”un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recurtarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățămantul superior cu competente în management instituțional și/sau management educațional”.

În aces sens, Camera de Comerț și Industrie Suceava invită companiile mijlocii, mari și foarte mari să centralizeze și să transmită listele nominale cu persoanele eligibile din cadrul departamentelor de resurse umane, de a face parte din comisiile de concurs și care au disponibilitatea de a participa în cadrul comisiei, pe adresa de office@ccisuceava.ro, până la data 15 octombrie 2022.

Criteriile de eligibilitate: pentru personalul din cadrul departamentelor de resurse umane din companii mijlocii, mari și forarte mari presupun studii superioare și minim doi ani experiență în funcția ocupată.

Lista persoanelor eligibile trebuie să conțină următoarele detalii:

Numele companiei

Datele de contact ale companiei

Numele si prenumele persoanei propuse

Datele de contact ale persoanei propuse (telefon și adresă de e-mail)