header

Stimați membri,

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, în calitate de Partener în cadrul proiectului „Învață din practică! INDIP„ – cod proiect: 107439 alături de Beneficiarul Universitatea „Ștefan cel Mare„ Suceava și partenerul GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L., ce are ca obiectiv principal dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master).

Una dintre activitățile proiectului constă în identificarea partenerilor de practică din rândul societăților comerciale din județele Suceava, Botoșani și Neamț, sens în care vă solicităm sprijinul în vederea semnării unui acord de parteneriat în baza căruia un număr de 10 studenți vor efectua un stagiu de practică în cadrul societății dumneavoastră.

De asemenea, este necesară și desemnarea unui tutore din cadrul societății care va fi remunerat în baza unei convenții civile pentru un număr de 100 ore activitate de sprijinire, monitorizare și evaluare a studenților în procesul de desfășurare a stagiilor de practică și care trebuie să fie absolvent de studii superioare cu experiență specifică în îndrumare (administrator/funcție de conducere) de minim 3 ani.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 0747 496 010,  persoană de contact Elena ZAMCU, 0749 145 569, persoană de contact Cristina HRIȘCĂ sau prin e-mail: elena.zamcu@ccisuceava.ro/cristina.hrisca@ccisuceava.ro.

Cu considerație,

Președinte Executiv

Lucian Gheorghiu

 

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 / Prioritatea de intervenție 10i / Obiective specifice 6.13, 6.14, Beneficiar: Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava