Guvernul a aprobat în ședința de săptămâna trecută, miercuri, 6 iulie 2022, o hotărâre prin care sunt modificate și completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, fiind introduse dispoziții care să soluționeze unele dificultăți întâmpinate în implementarea acesteia și care să pună în aplicare modificările legislative prevăzute de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea legii menționate.

Principala noutate adusă de actul normativ este introducerea unei proceduri de acordare a facilităților pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție. În acest sens, aceste structuri trebuie să depună, la autorităţile administraţiei publice locale în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, o cerere însoţită de un memoriu justificativ, din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea acordării acestor facilităţi.

Potrivit Hotărârii de Guvern, instruirea personalului de specialitate, cu privire la clauzele sociale care pot fi cuprinse în caietele de sarcini destinate contractelor rezervate, va fi asigurată de către autoritățile publice.

Actul normativ reglementează procedura legală în baza căreia autoritățile publice locale să poată acorda scutiri de taxe și impozite întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție care au sediul în circumscripția administrației publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale.

Hotărârea de Guvern vizează și modificarea termenelor de depunere a rapoartelor anuale, prin adaptarea fiecărei categorii de persoane juridice atestate la obligațiile specifice.

O altă modificare, care are scopul de a flexibiliza transmiterea documentelor la agențiile de ocupare, prevede introducerea poștei electronice ca mijloc de comunicare.

Actul normativ adoptat de Executiv modifică și condițiile de obținere a atestatului de către întreprinderile sociale și reglementează situațiile de anulare și de renunțare la atestatul de întreprindere socială și la marca socială la cererea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție, precum și procedura de lucru și de comunicare a acestor decizii de către agențiile de ocupare.

De asemenea, în situația în care o întreprindere socială își schimbă sediul social într-un alt județ, aceasta va fi obligată să solicite un nou atestat prin depunerea unei cereri la agenția de ocupare pe raza căreia și-a stabilit noul sediu social și să renunțe la atestatul obținut în județul inițial.

Pentru situațiile în care se solicită prelungirea atestatului/certificatului, a fost eliminată obligația de a depune actele de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție, având în vedere că în arhiva agenției de ocupare există deja aceste documente.

Modificările legislative fac parte din reforma prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și vor duce la îmbunătățirea ocupării pe piața muncii, inclusiv a persoanelor din grupul vulnerabil, contribuind astfel la reducerea sărăciei și, totodată, la creșterea nivelului de trai a persoanelor angajate.

Descarcă Hotărârea de Guvern în forma în care a fost inclusă în ședința Guvernului

Sursa: Ministerul Muncii