În marja obiectivului vizând crearea pieței unice digitale, vă facem cunoscută inițiativa Direcției Generale responsabile cu politica UE în materie de piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM (DG GROW), Comisia Europeană – PORTALUL YOUR EUROPE, disponibil la adresa https://europa.eu/youreurope/index_ro.htm și, în special, secțiunea business – Ghidul Întreprinzătorului European, disponibilă la adresa https://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm.

Portalul digital unic facilitează cetățenilor și societăților comerciale accesul online la informații, proceduri administrative și servicii de asistență de care aceștia au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în alte țări UE.

Informațiile și serviciile, care includ resurse precum administrarea unei întreprinderi, taxe și impozite, vânzări în UE, resurse umane, cerințe privind produsele, aspecte financiare și finanțare, dar și aspecte privind viața și călătoriile în UE, obstacolele întâmpinate în demersurile de exercitare a drepturilor asociate pieței interne etc., pot reprezenta instrumente utile rețelei Camerelor de Comerț și Industrie având în vedere rolul important al acesteia în oferirea de informații și servicii de care pot beneficia firmele sau cetățenii implicați sau care intenționează să se implice în activități transfrontaliere.

Având în vedere impactul digitalizării în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a afacerilor, CCIR va urmări cu interes și se va implica în acțiunile de promovare a acestui demers.