Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe – diverse produse

Clasificare CPV 15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe, 15840000 Cacao, ciocolată şi produse zaharoase, 15910000 Băuturi alcoolice distilate, 15900000 Băuturi, tutun şi produse conexe, 15980000 Băuturi fără alcool, 15833000 Produse pe bază de zahăr, 15612500 Produse de brutărie, 15910000 Băuturi alcoolice distilate, 15930000 Vinuri, 15555000 Îngheţată şi produse similare, 15555100 Îngheţată, 15981310 Gheaţă

Produsele licitate Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe – diverse produse (Lieferung von Handelswaren (Getränke, Süßwaren und Impulseis))

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Adresa Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1130
Țară: Austria
Telefon +43 151510
Fax  
E-mail ausschreibungen@wolftheiss.com
Adresa paginii web Adresa principală: www.schoenbrunn.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/146684

Persoana de contact/funcţia WOLF THEISS Rechtsanwälte, zH RA Mag. Silvia Feßl
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/04/2023

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/04/2023

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament informatic

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 3401.04299
Obiectul licitaţiei Echipament informatic – Computere portabile

Clasificare CPV 30000000 Echipament informatic, 30213100 Computere portabile

Produsele licitate Echipament informatic – Computere portabile pentru elevi(Digitale Endgeräte für SchülerInnen – 3)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), vertreten durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-186a6c3faac-6bacb4377ab2b65

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/04/2023

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 04/04/2023

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 04/04/2023

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament informatic şi accesorii de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Echipament informatic şi accesorii de birou

Clasificare CPV 30000000 Echipament informatic şi accesorii de birou, 30211100 Supercomputer, 48820000 Servere, 72260000 Servicii de software

Produsele licitate Echipament informatic şi accesorii de birou (GeoSphere – HPC-Cluster (Krisenrechner))

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie
Adresa Adresă: Hohe Warte 38
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1190
Țară: Austria
Telefon +43 14026828
Fax +43 1402682868
E-mail geosphere-hpc@schiefer.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.schiefer.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://schiefer.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=412

Persoana de contact/funcţia Martin Schiefer
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/04/2023

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 04/04/2023

Ora locală: 12:00

 

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Salzburg: Echipament pentru terenuri de joacă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Echipament pentru terenuri de joacă

Clasificare CPV 37535200 Echipament pentru terenuri de joacă

Produsele licitate Echipament pentru terenuri de joacă (Gartenamt – Spielgeräte 2023)

Valoare fără TVA: 221 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 22

Numele firmei organizatoare Stadtgemeinde Salzburg
Adresa Adresă: Mirabellplatz 4
Localitate: Salzburg
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 5020
Țară: Austria
Telefon +43 66280724511
Fax +43 66280724511
E-mail brigitte.goetzinger@stadt-salzburg.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.stadt-salzburg.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://stadt-salzburg.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=529

Persoana de contact/funcţia Brigitte Götzinger
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/04/2023

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 04/04/2023

Ora locală: 10:00

 

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 04/04/2023

Ora locală: 10:00

Locul:

Siezenheimer Straße 20, 5024 Salzburg, 1. Stock Zimmernummer 2/3

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Ecusoane textile

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Ecusoane textile

Clasificare CPV 39561132 Ecusoane textile

Produsele licitate Ecusoane textile – însemne textile pentru poliţie şi paznici închisori (Ärmelabzeichen für die Bundespolizei und die Justizwache)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Bundesministerium für Inneres
Adresa Adresă: Herrengasse 7
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1010
Țară: Austria
Telefon +43 1531260
Fax  
E-mail BMI-IV-A-Beschaffung@bmi.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bmi.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://bmi.vergabeportal.at/Detail/142614

Persoana de contact/funcţia Gruppe IV/A (Wirtschaft, Raum und Technik)
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 21/04/2023

Ora locală: 13:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 21/04/2023

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 21/04/2023

Ora locală: 13:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Lenjerie

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Lenjerie – diverse produse

Clasificare CPV 19231000 Lenjerie, 39525600 Cârpe de vase, 39518000 Lenjerie de spital, 39500000 Articole textile, 9520000 Articole textile confecţionate

Produsele licitate Lenjerie – diverse produse (Lieferung von Geschirrtüchern und Windeln an die Serviceeinheit Wäsche und Reinigung des Wiener Gesundheitsverbundes)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Wiener Gesundheitsverbund – Serviceeinheit Einkauf (SEE)
Adresa Adresă: Guglgasse 17, 2. OG
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1110
Țară: Austria
Telefon +43 14040967113
Fax +43 1404099967113
E-mail ged.ekf@gesundheitsverbund.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.gesundheitsverbund.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/146993

Persoana de contact/funcţia Hr. Rudolf Jaborek
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 18/04/2023

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 18/04/2023

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 18/04/2023

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier de laborator

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 5301.03486
Obiectul licitaţiei Mobilier de laborator

Clasificare CPV 39180000 Mobilier de laborator

Produsele licitate Mobilier de laborator (Labormöbel)

Mobilier de laborator din lemn – Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR

Mobilier de laborator din metal – Valoare fără TVA: 1 600 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), vertreten durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1869c4d8cf8-6f712264bf1907b1

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/04/2023

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 04/04/2023

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 04/04/2023

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Produse de curăţat

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Produse de curăţat – diverse produse

Clasificare CPV 39830000 Produse de curăţat, 39800000 Produse de curăţat şi de lustruit, 39224300 Mături, perii şi alte articole de menaj, 39525000 Diverse articole textile confecţionate, 19640000 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri – CA62, 33763000 Şervete din hârtie pentru mâini, 33761000 Hârtie igienică, 18424300 Mănuşi de unică folosinţă

Produsele licitate Produse de curăţat – diverse produse (Reinigungsmaterial)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Wiener Wohnen Hausbetreuung GmbH
Adresa Adresă: Erdbergstraße 200
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon  
Fax  
E-mail ausschreibungen@hausbetreuung-wien.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.hausbetreuung-wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/139609

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 21/04/2023

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 21/04/2023

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 21/04/2023

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Innsbruck: Servicii de traducere

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Servicii de traducere şi interpretariat

Clasificare CPV 79530000 Servicii de traducere, 79540000 Servicii de interpretariat

Produsele licitate Servicii de traducere şi interpretariat (Framework contract for the provision of services in the fields of translation and interpretation)

Valoare fără TVA: 317 600.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Permanent Secretariat of the Alpine Conventio (PSAC)
Adresa Adresă: Herzog-Friedrich-Str. 15
Localitate: Innsbruck
Cod NUTS: AT332 Innsbruck
Cod poștal: 6020
Țară: Austria
Telefon +39 0471055363
Fax  
E-mail languages.2023@alpconv.org
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.alpconv.org

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.alpconv.org/en/home/contact/

Persoana de contact/funcţia Stefano Chelo
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/04/2023

Ora locală: 23:59

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 11/04/2023

Ora locală: 23:59

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/07/2027

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Engleză

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro