Primăria Siret are în derulare un proiect european pentru realizarea unei noi rute turistice în zona munţilor Carpaţi, pe teritoriul a patru ţări

Primăria Siret implementează un proiect transfrontalier pentru a realiza prima rută turistică din Carpaţi axată pe monumente UNESCO şi situri naturale

CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA Integrated cross-border touristic route