Ministerul Economiei a stabilit ca în perioada 3 decembrie 2020, ora 10.00 – 29 ianuarie 2021,  IMM-urile să poată depune cereri de finanțare la Măsura 3 -ajutoare de investiții de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM. S-a publicat oficial forma finală a procedurii de implementare a schemei de finanțare, formularul planului de investiții și alte documente necesare.

UPDATE 28 noiembrie 2020: S-a modificat procedura! Sunt unele modificări importante introduse în forma procedurii publicate sâmbătă, 28 noiembrie, față de varianta din 27 noiembrie (cand s-a anunțat deschiderea sesiunii pentru 3 decembrie), dintre care menționăm:

1. Bani mai mulți pentru consultanți, din fondurile nerambursabile. În noua formă a procedurii se prevăd cheltuieli de consultanță (C5) în limita a maximum 10.000 lei, care includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții,
  • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

Astfel, se scot de sub acest plafon cheltuielile de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii. Acestea se introduc sub plafonul general de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, alături de alte costuri de consultanță.

2. Mai mult timp pentru aplicanți să obțină credit pentru cofinanțare de la banca parteneră și să semneze contractul de finanțare cu statul. „Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit) respectând procentul pentru care a obținut punctaj, în maxim 20 zile de la data primirii. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia. Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30.06.2021” – prevede noua procedură, din 28 noiembrie.

În varianta din 27 noiembrie, în loc de 20 de zile, era prevpzut un termen de numai 5 zile pentru contractare.

Citeşte mai mult