Aparitia editiei 2018 a standardului SR ISO 45001 „Sisteme de management al sanatatii si securtatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare, impune organizatiilor certificate OHSAS 18001 si a personalului cu responsabilitati in sistemul de management:

 1. Sa inteleaga noile aspecte introduse de actuala editie
 2. Sa planifice modul in care pot efectua tranzitia al noile cerinte
 3. Sa-si instruiasca personalul care lucreaza in numele sau astfel incat sa asigure eficacitatea procesului de tranzitie
 4. Sa actualizeze informatiile documentate ale sistemului de management pentru a demonstra partilor interesate ca sistemul de management SSO isi pastreaza eficacitatea.

Cursuri de tranzitie la SR ISO 45001:2018 care au ca tematica:

 1. Prezentarea si intelegerea anexei SL – Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1
 2. Structura cerintelor noului standardului SR ISO 45001, incluzand contextul organizatiei si gandirea bazata pe riscuri.
 3. Scopul si factorii de succes al unui sistem de management SSO
 4. Principalele schimbari aduse de SR ISO 45001 in paralel cu SR OHSAS 18001
 5. Modul in care aceste modificari trebuie abordate intern, astfel incat functionarea sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca  sa nu fie afectata.
 6. Ciclul PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 7. Modelul PDCA si comparatie intre elementele PDCA din editia noua si cea veche
 8. Analiza cerintelor ( explicatii si dovezi )
 9. Abordarea procesuală a sistemului de management
 10. Planificarea tranziției la SR ISO 45001:2018
 11. Test final