OUG 130/31.07.2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene, reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de OUG 130/31.07.2020 se referă la:

  1. a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
  2. b) granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
  3. c) granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Funcție de tipul de organizare juridică în baza căruia vă desfășurați activitatea, vă invităm să verificați condițiile de eligibilitate și tipul de sprijin de care puteți beneficia.

PFA din domeniul sănătății sau Cabinet medical individual
PFA sau ONG
MICRO-ÎNTREPRINDERI
IMM / ONG din domeniul învățământ (Certificat e situații de urgență)
IMM (investiții)