Cursul este destinat creşterii nivelului de pregătire a personalului în ceea ce priveşte “Managementul  riscurilor organizaţionale în contextul SR ISO 31000:2010, 

Este un curs intensiv al cărui concept a fost construit în jurul principiilor de management organizaţional performant, ţinând cont de faptul că astăzi cei mai mulţi specialişti consideră că spectrul situaţiilor de risc este atât de vast încât este foarte dificil să analizezi fiecare speţă şi să realizezi o încadrare riguroasă într-o categorie bine definită.

Tocmai pentru acest mediu dificil cursul nostru vine cu soluţii practice şi analize pertinente pentru valorificarea la cel mai înalt nivel a prevederilor noilor standarde pentru sisteme de management aplicate la mediul procesual şi operaţional extrem de solicitant cu care se confruntă organizaţiile de astăzi. Se va opera în cadrul cursului cu elemente de management strategic al riscurilor dar si cu noţiuni de risc operaţional proprii gestionării eficace şi eficiente a proceselor prin KPI.

Scopul principal este stimularea abilitatii de a planifica, implementa si gestiona un sistem eficient  de management al riscurilor in organizatie.

Tematica cursului:

  • Bazele managementului riscurilor; definitii, clasificari, standarde
  • Prezentarea cerintelor standardului SR EN ISO 31000:2018
  • Categorii de riscuri si identificarea lor .
  • Metode de evaluare a riscurilor ( identificare, analiza, estimara)
  • Stimularea abilitatii de a planifica, implementa si gestiona un sistem eficient de management al riscurilor in organizatie.
  • Implementarea procesului de management al riscurilor .
  • Registrul de riscuri .Tratarea riscurilor. Masurarea si monitorizarea riscurilor.
  • Exercitii (ex: analiza de riscuri , regitrul riscurilor, alte exercitii).