Scopul cursului este de  formare “Auditori interni in managementul afacerii ISO 22301”, de a oferi informatii si cunostinte pentru a putea gestiona un sistem de management al continuitatii afacerii.

Tematica cursului:

  • Prezentarea cerintelor standardului international de continuitate a afacerii ISO 22301
  • Intelegerea domeniului de aplicare si obiectivelor SMCA;
  • Intelegerea proceselor  din ciclul PDCA, specifice SMCA ;
  • Prezentarea metodologiei de identificare, evaluare si tratare a riscurilor;
  • Explicarea relatiilor intre standardul ISO 22301 si alte standarde similar;
  • Intelegerea cerintelor din ISO 22301 in contextul unui audit SMCA;
  • Intelegerea modului in care se implementeaza si cum se auditeaza un sistem de management al continuitatii afacerii.
  • Posibilitatea de a desfasura un audit complet (prezentarea procesului de auditare si certificare a unui SMCA; procesul de audit;  coordonarea si conducerea echipei de audit; documentarea auditului, de la planificare la raportul de audit) conform ISO 19011;