SERVICIUL UNIC DE ASISTENŢĂ ÎN AFACERI

ÎNFIINŢĂRI FIRME LA CHEIE

Vrei să îţi deschizi o firmă, dar birocraţia, legislaţia şi procedura greoaie de infiinţare a unei societăţi te-au descurajat?

CE TREBUIE SĂ FACI TU

Vino la sediul nostru cu actul de identitate, cu două – trei variante de denumiri şi cu adresa la care va funcţiona sediul firmei.

CE VOM FACE NOI

 • îţi acordăm consultanţă iniţială pentru înfiinţarea firmei;
 • verificăm şi rezervăm denumirea firmei;
 • identificăm obiectul principal de activitate şi obiectele secundare;
 • redactăm şi completăm toate actele şi formularele necesare pentru înfiinţarea firmei (act constitutiv, declaraţii, contract de comodat, formulare obligatorii etc.);
 • depunem capitalul social la bancă;
 • pregătim dosarul pentru depunerea la Oficilul Registrul Comerţului;
 • depunem şi susţinem dosarul la Oficiul Registrului Comerţului;
 • ridicăm actele societăţii.

ATENŢIE! La o adresă pot funcţiona mai multe societăţi, doar în anumite condiţii. Dacă imobilul este la bloc, aveţi nevoie de acordul vecinilor şi al Asociaţiei de locatari.

MODIFICĂRI FIRME

Ești ANTREPRENOR, ai o mulțime de treburi zilnice de rezolvat: contracte de semnat, probleme cu angajații sau cu autoritățile, facturi scadente!

Vrei în același timp să-ți dezvolți afacerea: să-ți iei un partener nou, să majorezi capitalul social, să extinzi obiectul de activitate sau să deschizi noi puncte de lucru?

Nu ştii cum să scapi de birocraţie? Lasă asta în grija noastră!

Contactează-ne și:

 • nu pierzi timp;
 • economisești bani;
 • nu te enervezi.

Legea permite orice modificare a actelor constitutive ale unei societăți în funcție de interesele agenților economici, a activității societății și dezvoltării afacerii în raport cu schimbările intervenite în piața și cere respectarea procedurilor de înregistrare a acestor modificări la Registrul Comerțului.

Iată câteva din modificările care ar putea surveni pe parcursul existenţei unei societăţi şi documente necesare:

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • toate certificatele constatatoare emise conform Legii nr. 359/2004 (pentru sediul social vechi, punctele de lucru și activitățile în afara sediilor, după caz).

DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • dovada spațiului cu destinație de punct de lucru;
 • se impune prezența asociatului unic/asociaților pentru a semna actele modificatoare.

MAJORAREA CAPITALUILUI SOCIAL

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • dovada depunerii capitalului social în contul bancar al societății sau documentele financiar-contabile din care să rezulte faptul că suma cu care se majorează capitalul social este certă, lichidă și exigibilă.

CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • condițiile în care se realizează cesiunea;
 • se impune prezenta tuturor persoanelor implicate în procesul de cesiune (inclusiv a noului asociat – dacă este cazul) pentru a semna actele modificatoare.

ALTE MODIFICĂRI: OBIECT DE ACTIVITATE, ADMINISTRATOR, ASOCIAȚI, DENUMIRE FIRMĂ

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • certificatul de înmatriculare – în original – în cazul  în care se modifică denumirea sau obiectul principal de activitate sau sediul social;
 • certificatele constatatoare ale sediului social / punctelor de lucru;
 • se impune prezența asociatului unic/asociaților (inclusiv a noului asociat – dacă este cazul) pentru a semna actele modificatoare.

RETRAGERE ASOCIAȚI

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • condițiile în care se realizează retragerea asociatului / asociaților;
 • se impune prezența asociaților (inclusiv a noului asociat – dacă este cazul) pentru a semna actele modificatoare.

REVOCARE / NUMIRE ADMINISTRATOR 

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • durata mandatului și puterile noului administrator;
 • se impune prezența asociatului unic/asociaților și a noului administrator pentru a semna actele modificatoare.

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • certificatul de înmatriculare – în original – dacă se schimbă obiectul principal de activitate;
 • se impune prezența asociatului unic/asociaților pentru a semna actele modificatoare.

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMĂ

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • certificatul de înmatriculare – în original;
 • două – trei variante de denumiri;
 • se impune prezența asociatului unic/asociaților pentru a semna actele modificatoare.

SUSPENDARE ACTIVITATE – MAXIM 3 ANI

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

 • toate certificatele constatatoare – în original (pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru activități autorizate la terți);

Se impune prezența asociatului unic/asociaților pentru a semna actele modificatoare.

RADIERE FIRMĂ

DIZOLVARE / LICHIDARE / RADIERE

Hotărârea privind dizolvarea societăților este luată de Adunarea Generală a Asociaților sau de Instanța Judecătorească. Prin dizolvare societatea comercială nu se desființeaza, ea își continuă existența juridică, însă numai pentru operațiunea de lichidare.

Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, împrejurări, situații (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricărei forme de societare.

Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolvă prin:

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
 • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
 • declararea nulității societății;
 • hotararea adunării generale;
 • hotararea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociați, ce împiedică funcționarea societății;
 • insolvența societății;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societății.

DIZOLVARE /LICHIDARE VOLUNTARĂ

Potrivit legii în societățile cu răspundere limitată, asociații pot hotărâ, odată cu dizolvarea, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

„Prin votul unanim al asociaților se poate hotărâ și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați.“

În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura de lichidare prevazută de prezenta de legislația în vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

ACTE NECESARE/CONDIȚII:

ETAPA I – dizolvarea și lichidarea voluntară

Se impune prezenta asociatului unic/asociaților pentru a semna hotărârea de dizolvare.

ETAPA II  – de radiere (voluntara)

În această etapă sunt necesare următoarele acte:

 • Certificatul de înregistrare – în original
 • Certificatele constatatoare – în original
 • Situația financiară de lichidare – se va întocmi contabilul societății
 • Raportul cu privire la stingerea activului și pasivului și de repartizare a activului rămas în urma lichidării.

Condiția înscrierii radierii este ca societatea să nu aibă datorii la bugetul de stat consolidat.