Infiintari

Infiinţări Firme la Cheie | Modificări Firme | Radiere firmă

Infiinţări Firme la Cheie

Vrei să îţi deschizi o firmă, dar birocraţia, legislaţia şi procedura greoaie de infiinţare a unei societăţi te-au descurajat?

CE TREBUIE SĂ FACI TU?

Vino la sediul nostru cu actul de identitate, cu două – trei variante de denumiri şi cu adresa la care va funcţiona sediul firmei.

CE VOM FACE NOI!

 • îţi acordăm consultanţă iniţială pentru înfiinţarea firmei;
 • verificăm şi rezervăm denumirea firmei;
 • identificăm obiectul principal de activitate şi obiectele secundare;
 • redactăm şi completăm toate actele şi formularele necesare pentru înfiinţarea firmei (act constitutiv, declaraţii, contract de comodat, formulare obligatorii etc.);
 • depunem capitalul social la bancă;
 • pregătim dosarul pentru depunerea la Oficilul Registrul Comerţului;
 • depunem şi susţinem dosarul la Oficiul Registrului Comerţului;
 • ridicăm actele societăţii.

ATENŢIE! La o adresă pot funcţiona mai multe societăţi, doar în anumite condiţii. Dacă imobilul este la bloc, aveţi nevoie de acordul vecinilor şi al Asociaţiei de locatari.

Modificari Firme

Modificari Firme

Esti ANTREPRENOR, ai o multime de treburi zilnice de rezolvat: contracte de semnat, probleme cu angajatii sau cu autoritatile, facturi scadente!

Vrei in acelasi timp sa-ti dezvolti afacerea: sa-ti iei un partener nou, sa majorezi capitalul social, sa extinzi obiectul de activitate sau sa deschizi noi puncte de lucru?

Nu stii cum sa scapi de birocratie ?   Lasa asta in grija noastra !

Contacteaza-ne si :

 • nu pierzi timp;
 • nu te enervezi;
 • economisesti bani.

Legea permite orice modificare a actelor constitutive ale unei societati in functie de interesele agentilor economici, a activitatii societatii si dezvoltarii afacerii in raport cu schimbarile intervenite in piata si cere respectarea procedurilor de inregistrare a acestor modificari la Registrul Comertului.

Iata cateva din modificarile ce ar putea surveni pe parcursul existentei unei societati:

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Toate certificatele constatatoare emise conform Legii nr. 359/2004 (pentru sediul social vechi, punctele de lucru și activitățile în afara sediilor, după caz)

DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Dovada spatiului cu destinatie de punct de lucru
 • Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor pentru a semna actele modificatoare.

MAJORAREA CAPITALUILUI SOCIAL

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Dovada depunerii capitalului social în contul bancar al societății sau documentele financiar-contabile din care să rezulte faptul că suma cu care se majorează capitalul social este certă, lichidă și exigibilă.

CESIUNE DE PARTI SOCIALE

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Conditiile in care se realizeaza cesiunea
 • Se impune prezenta tuturor persoanelor implicate in procesul de cesiune (inclusiv a noului asociat – daca este cazul) pentru a semna actele modificatoare.

ALTE MODIFICARI: OBIECT DE ACTIVITATE, ADMINISTRATOR, ASOCIATI, DENUMIRE FIRMA

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Certificatul de Inmatriculare – in original – in cazul  in care se modifica denumirea sau obiectul principal de activitate sau sediul social;
 • Certificatele constatatoare ale sediului social / punctelor de lucru;
 • Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor (inclusiv a noului asociat – daca este cazul) pentru a semna actele modificatoare.

RETRAGERE ASOCIATI

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Conditiile in care se realizeaza retragerea asociatului / asociatilor;
 • Se impune prezenta asociatilor (inclusiv a noului asociat – daca este cazul) pentru a semna actele modificatoare.

REVOCARE / NUMIRE ADMINISTRATOR 

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Durata mandatului si puterile noului administrator;
 • Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor si a noului administrator pentru a semna actele modificatoare.

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Certificatul de Inmatriculare – in original – daca se schimba obiectul principal de activitate;
 • Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor pentru a semna actele modificatoare.

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA 

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Certificatul de Inmatriculare – in original
 • Doua – trei variante de denumiri
 • Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor pentru a semna actele modificatoare.

SUSPENDARE ACTIVITATE – maxim  3 ani 

ACTE NECESARE/CONDITII:

 • Toate certificatele constatatoare – in original (pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru activitati autorizate la terti);

Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor pentru a semna actele modificatoare.

radiere

Radiere firma

DIZOLVARE / LICHIDARE / RADIERE

Hotararea privind dizolvarea societatilor este luata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca. Prin dizolvare societatea comerciala nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru operatiunea de lichidare.

Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, imprejurari, situatii (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricarei forme de societare.

Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 • declararea nulitatii societatii;
 • hotararea adunarii generale;
 • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 • insolventa societatii;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

DIZOLVARE /LICHIDARE VOLUNTARA

Potrivit legii in societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.

ACTE NECESARE/CONDITII:

ETAPA I – dizolvarea si lichidarea voluntara

Se impune prezenta asociatului unic/asociatilor pentru a semna hotararea de dizolvare.

ETAPA II  – de radiere (voluntara) 

In aceasta etapa sunt necesare urmatoarele acte:

 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatele constatatoare – in original
 • Situatia financiara de lichidare – se va intocmi contabilul societatii
 • Raportul cu privire la stingerea activului si pasivului si de repartizare a activului ramas in urma lichidarii

Conditia inscrierii radierii este ca societatea sa nu aiba datorii la bugetul de stat consolidat.