ŞCOALA DE AFACERI BUCOVINA

ŞCOALA DE AFACERI BUCOVINA – este furnizorul de servicii care are ca principal scop instruirea, formarea şi perfecţionarea profesională la nivelul standardelor internaţionale a persoanelor interesate în practicarea unor meserii sau specializări necesare în toate domeniile de activitate.

Cursurile de formare CCI Suceava îşi propun să instruiască atât agenţii economici cât şi persoane fizice interesate, de vârste şi formări profesionale diverse.

Vezi lista de cursuri de formare profesională

CURSURI ORGANIZATE DE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SUCEAVA ÎN PERIOADA 2006 – 2021

2021
Cursuri cu plată
Expert Achiziţii Publice Nr. participanţi: 15
Contabil Nr. participanţi: 20
Cursuri gratuite furnizate în cadrul proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044
Agent Vânzări Nr. participanţi: 71
Responsabil de mediu Nr. participanţi: 25
Formator Nr. participanţi: 25
Total cursanţi: 121
2020
Cursuri cu plată
Contabil Nr. participanţi: 23
Inspector/ Referent Resurse Umane Nr. participanţi: 23
Cursuri gratuite furnizate în cadrul proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044
Bucătar Nr. participanţi: 28
Agent Vânzări Nr. participanţi: 58
Responsabil de mediu Nr. participanţi: 25
Operator introducere validare şi prelucrare date Nr. participanţi: 50
Total cursanţi: 242
2019
Cursuri cu plată
Expert Achiziţii Publice Nr. participanţi: 13
Inspector în domeniul Securității și sănătății în muncă Nr. participanţi: 24
Arhivar Nr. participanţi: 18
Formator Nr. participanţi: 15
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Nr. participanţi: 24
Contabil Nr. participanţi: 20
Total cursanţi: 114
2018
Cursuri cu plată
Specialist în Managementul Deşeurilor Nr. participanţi: 13
Expert Achiziţii Publice Nr. participanţi: 28
Inspector în domeniul Securității și sănătății în muncă Nr. participanţi: 26
Inspector/Referent Resurse Umane Nr. participanţi: 27
Contabil Nr. participanţi: 38
Cursuri în cadrul proiectului Let’s Start Up Afacerea Ta
Competențe Antreprenoriale Nr. participanţi: 148
Total cursanţi: 280
2017
Cursuri cu plată
Expert Achiziţii Publice Nr. participanţi: 34
Specialist în Managementul Deşeurilor Nr. participanţi: 11
Tehnici de negociere Nr. participanţi: 19
Echipa-dezvoltare si motivare Nr. participanţi: 18
Total cursanţi: 82
2016
Cursuri cu plată
Expert Achiziţii Publice Nr. participanţi: 80
Total cursanţi: 80
2015
Cursuri cu plată
Lucrător în comerţ Nr. participanţi: 23
Cursuri gratuite in cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”
Creativitate şi inovaţie Nr. participanţi: 20
Tehnici de negociere Nr. participanţi: 21
Echipa-dezvoltare şi motivare Nr. participanţi: 23
Total cursanţi: 87
2014
Cursuri cu plată
Formare de mediatori Nr. participanţi: 5
Cursuri gratuite in cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”
Marketing si strategie comerciala Nr. participanţi: 24
Managementul relatiei cu clientii Nr. participanţi: 25
Managementul performantei Nr. participanţi: 21
Total cursanţi: 75
2013
Cursuri cu plată
Formare de mediatori Nr. participanţi: 63
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Antre(pre)nor pentru performanţă
Provocarea de a fi manager Nr. participanţi: 9
Business Development skills in action Nr. participanţi: 10
Marketing Nr. participanţi: 12
Business Project Management Nr. participanţi: 7
Managementul financiar al companiei Nr. participanţi: 10
Cursuri gratuite în cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri
Management, marketing şi PR Nr. participanţi: 10
Managementul organizaţiei prin proiecte şi excelenţa în afaceri, Manager proiect autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Strategie organizaţională în situaţii de criză Nr. participanţi: 10
Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Dezvoltarea abilităţilor manageriale Nr. participanţi: 10
Manager resurse umane, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Director Vânzări, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Cursuri gratuite în cadrul proiectului EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin
Lucrător în comerţ Nr. participanţi: 86
Finanţarea afacerilor Nr. participanţi: 53
Cursuri gratuite în cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale Nr. participanţi: 25
Achiziţii publice Nr. participanţi: 28
Total cursanţi: 283
2012
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Antre(pre)nor pentru performanţă
Leadership Nr. participanţi: 10
Provocarea de a fi manager Nr. participanţi: 10
Marketing Nr. participanţi: 12
Managementul resurselor umane Nr. participanţi: 16
Business Project Management Nr. participanţi: 10
Managementul echipelor de succes Nr. participanţi: 43
Performanţă în negociere şi vânzări Nr. participanţi: 44
Comunicare organizaţională şi în afaceri Nr. participanţi: 25
Cursuri gratuite în cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale Nr. participanţi: 10
Manager resurse umane, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Director vânzări, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Cum să devii un antreprenor de succes Nr. participanţi: 10
Formare profesională de Formatori la locul de muncă, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Coaching la locul de muncă Nr. participanţi: 10
Viziune antreprenorială şi comerţ în statele UE Nr. participanţi: 10
Managementul organizaţiei prin proiecte şi excelenţă în afaceri, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Management, marketing şi PR Nr. participanţi: 10
Strategie organizaţională în situaţii de criză Nr. participanţi: 10
Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Managementul afacerilor mici şi mijlocii Nr. participanţi: 10
Cursuri gratuite în cadrul proiectului EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin
Finanţarea afacerilor Nr. participanţi: 19
Cursuri gratuite în cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc
Iniţiere în TIC Nr. participanţi: 54
Antreprenoriat inovativ Nr. participanţi: 55
Contabilitate în partida simplă Nr. participanţi: 45
Management şi leadership Nr. participanţi: 64
Evaluare şi reorganizare IMM-uri Nr. participanţi: 30
Achiziţii publice Nr. participanţi: 68
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale Nr. participanţi: 20
Finanţarea afacerilor Nr. participanţi: 31
Total cursanţi: 676
2011
Cursuri cu plată
Manager de proiect, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 14
Curs de pregătire privind utilizarea S.E.A.P. Nr. participanţi: 17
Curs de formare a mediatorilor profesionişti Nr. participanţi: 6
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Fit Tour – Fit to Tourism
Tehnician în turism, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 19
Agent de turism – ghid, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 25
Ospătar, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 20
Recepţioner, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 20
Bucătar, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 25
Cursuri gratuite în cadrul proiectului CREA –  Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială
Funcţiile managementului şi responsabilităţile managerilor Nr. participanţi: 18
Imbunătăţirea performanţei afacerii, profitabilităţii şi competitivităţii Nr. participanţi: 16
Pregătirea afacerii pentru comerţ în alte regiuni ale UE şi export în afara UE Nr. participanţi: 18
Management performant la locul de muncă Nr. participanţi: 18
Manager resurse umane Nr. participanţi: 38
Marketing Manager Nr. participanţi: 22
Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare Nr. participanţi: 15
Planificarea afacerii, stabilirea şi implementarea noilor obiective ale afacerii Nr. participanţi: 20
Managementul schimbării şi modificările în managementul firmelor Nr. participanţi: 16
Program de Pregătire de Campioni Nr. participanţi: 16
Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali Nr. participanţi: 25
Program de pregătire pentru începerea unei afaceri şi consolidarea afacerii Nr. participanţi: 18
Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă Nr. participanţi: 18
Cursuri gratuite în cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale Nr. participanţi: 10
Manager resurse umane, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Director vânzări, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Cum sa devii un antreprenor de succes Nr. participanţi: 10
Formare profesională de Formatori la locul de muncă, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Coaching la locul de muncă Nr. participanţi: 19
Viziune antreprenorială şi comerţ în statele UE Nr. participanţi: 10
Managementul organizaţiei prin proiecte şi excelenţă în afaceri, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Management, marketing şi PR Nr. participanţi: 10
Strategie organizaţională în situaţii de criză Nr. participanţi: 10
Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 10
Managementul afacerilor mici şi mijlocii Nr. participanţi: 10
Cursuri gratuite în cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc
Contabilitate în partidă simplă Nr. participanţi: 20
Evaluare şi Reorganizare IMM-uri Nr. participanţi: 20
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale Nr. participanţi: 21
Finanţarea afacerilor Nr. participanţi: 17
Total cursanţi: 628
2010
Cursuri cu plată
Expert achiziţii publice, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 28
Manager de proiect, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 23
Administrator imobile Nr. participanţi: 33
Cursuri gratuite în cadrul proiectului CREA –  Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială
Funcţiile managementului şi responsabilităţile managerilor Nr. participanţi: 23
Îmbunătăţirea performanţei afacerii, profitabilităţii şi competitivităţii Nr. participanţi: 15
Pregătirea afacerii pentru comerţ în alte regiuni ale UE şi export în afara UE Nr. participanţi: 18
Management performant la locul de muncă Nr. participanţi: 30
Manager resurse umane Nr. participanţi: 42
Marketing Manager Nr. participanţi: 37
Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare Nr. participanţi: 34
Planificarea afacerii, stabilirea şi implementarea noilor obiective ale afacerii Nr. participanţi: 16
Managementul schimbării şi modificările în managementul firmelor Nr. participanţi: 39
Program de Pregătire de Campioni Nr. participanţi: 39
Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali Nr. participanţi: 35
Program de pregătire pentru începerea unei afaceri şi consolidarea afacerii Nr. participanţi: 13
Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă Nr. participanţi: 35
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Fit Tour – Fit to Tourism
Cameristă, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 26
Administrator pensiune turistică, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 26
Curs gratuit
Tehnici Moderne de Vânzare Nr. participanţi: 20
Total cursanţi: 499
2009
Cursuri cu plată
Manager de proiect, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 75
Cursuri gratuite în cadrul proiectului CREA –  Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială
Funcţiile managementului şi responsabilităţile managerilor Nr. participanţi: 32
Îmbunătăţirea performanţei afacerii, profitabilităţii şi competitivităţii Nr. participanţi: 23
Pregătirea afacerii pentru comerţ în alte regiuni ale UE şi export în afara UE Nr. participanţi: 19
Management performant la locul de muncă Nr. participanţi: 21
Manager resurse umane Nr. participanţi: 52
Marketing Manager Nr. participanţi: 37
Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare Nr. participanţi: 20
Planificarea afacerii, stabilirea şi implementarea noilor obiective ale afacerii Nr. participanţi: 19
Managementul schimbării şi modificările în managementul firmelor Nr. participanţi: 26
Program de Pregătire de Campioni Nr. participanţi: 18
Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali Nr. participanţi: 27
Program de pregătire pentru începerea unei afaceri şi consolidarea afacerii Nr. participanţi: 13
Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă Nr. participanţi: 19
Total cursanţi: 401
2008
Cursuri cu plată
Auditori Interni pentru sisteme de Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008 Nr. participanţi: 8
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2000 Nr. participanţi: 6
Manager de proiect, autorizat CNFPA Nr. participanţi: 13
Total cursanţi: 27
2007
Cursuri cu plată
Business Tools – FIT IN EU Nr. participanţi: 19
Auditori Interni Conform ISO 9001 Nr. participanţi: 36
Bazele managementul de proiect Nr. participanţi: 18
Specialişti pentru sisteme de igienă în industria alimentară conform principiilor HACCP Nr. participanţi: 24
Auditori interni de mediu, conform standardului ISO 14001:2005 Nr. participanţi: 11
Specialişti pentru sisteme de managementul calităţii conform standardelor ISO 9001/2000, respectiv ISO 19011:2002 Nr. participanţi: 19
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2000 Nr. participanţi: 21
Total cursanţi: 137
2006
Cursuri cu plată
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2000, ISO 19011:2003 Nr. participanţi: 23
Specialisti pentru sisteme de igienă în industria alimentară conform principiilor HACCP Nr. participanţi: 21
Total cursanţi: 44