Tematica cursului:

Legea nr. 211/2011: Definitii, Excluderi, Lista deseurilor, Valorificarea deseurilor.

 • Managementul deseurilor
 • Legislatie deseuri
 • Tematici studii de caz: Identificarea deseurilor generate din activitatea proprie, Eliminarea deseurilor, Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor
 • Controlul deseurilor periculoase
 • Tematici studii de caz: Atribuirea codurilor deseurilor; etichetarea deseurilor periculoase
 • Auditul deseurilor
 • Autorizari si inregistrari
 • Categorii de deseuri si cerinte legale specifice
 • Deseuri din demolari si constructii
 • Deseuri azbest
 • Deseuri ambalaje
 • Deseuri baterii si acumulatori
 • Uleiuri uzate
 • Deseuri de echipamente electrice si electronice
 • Vehicule scoase din uz
 • Deseuri medicale
 • Anvelope uzate
 • Colectarea si depozitarea deseurilor
 • Obligatii generatori deseuri
 • Obligatii transportatori deseuri
 • Cerinte legale privind transportul deseurilor
 • Studiu de caz: Completarea formularelor de transport deseuri nepericuloase si periculoase conform legislatiei in vigoare
 • Evidenta gestiunii deseurilor
 • Raportarea privind deseurileStudiu de caz: Completarea evidentei gestiunii deseurilor conform legislatiei in vigoare
 • Test final