În cursul serii trecute, Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de OUG pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Conform notei de fundamentare, schimbările preconizate sunt:

  • Se propune finanțarea din microgranturi și a întreprinderilor înființate în 2019 care au avut cifra de afaceri sub 5.000 euro: „Pentru un IMM  înființat în anul 2019 cu cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, valoarea micrograntului se calculează prin înmulțirea numărului de luni de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro”.
  • Se propune majorarea bugetului alocat pentru granturile de capital de lucru pentru aplicațiile de finanțare depuse până în data de 28 octombrie 2020, astfel: fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru ar urma să fie în valoare de  1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari. OUG 130 prevedea un buget de 350 milioane euro, din care 265 milioane reprezintă fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și 42.500.000 fonduri de la beneficiari.

De asemenea, proiectul de OUG prevede amânarea aplicării unor prevederi are OUG 130:

Aplicarea prevederilor art. 2 lit. c), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 19 alin. (1), lit. a), lit. p), art. 20, art. 22 alin.(1), Anexa nr. 1, pct. 69, 82,93, Anexa nr. 3, pct. 01, 11, 46, 66, 69, 82, Anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 7 august 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 martie 2021.

Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1, acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile se realizează în baza deciziei de autorizare a  Comisiei Europene- Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Descarcă proiectul de OUG

Propunerile pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării (n.r. 10 noiembrie 2020) la adresa acte.normative@mfe.gov.ro sau aici.

Sursa: fonduri-structurale.ro