Pe 28 iulie, a fost publicat în Monitorul Oficial al României ordinul privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în mediul online.

Domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare în vederea desfășurării programelor de formare profesională autorizate în sistem online sunt:

Pentru pregătirea teoretică:

 • Toate programele de formare profesională autorizate de inițiere, specializare, perfecționare, precum și cele de calificare de nivel 2, 3 și 4, conform Cadrului Național al Calificărilor, cu excepția celor de nivel 1.

Pentru pregătirea practică*:

 1. Competențe-cheie:
 • Competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;
 • Competențe de comunicare în limbi străine;
 • Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie;
 • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
 • Competențe sociale și civice;
 • Competențe antreprenoriale;
 • Competențe de sensibilizare și de expresie culturală;
 • Competențe de a învăța să înveți.
 1. Activități Financiare, Bancare, de Asigurări (inclusiv contabilitate)
 2. Administrație și Servicii Publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane și managementului);
 3. Economie socială;
 4. Tehnologia informației, comunicații, poștă;
 5. Educație și formare profesională, cercetare-proiectare, sport;
 6. Protecția mediului;
 7. Electrotehnică, automatică, electronică;
 8. Mass-media, edituri și tipografie.

*Se pot desfășura în sistem online dacă nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiul cu dotări specifice, conform standardului ocupațional.

Ordinul cuprinde totodată și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem online. Conform acesteia:

 • Furnizorii de formare profesională care doresc să se autorizeze pentru derularea de programe online trebuie să își achite datoriile la bugetele de stat și locale până la 15 decembrie 2020 (în cazul în care la momentul depunerii dosarului de autorizare au datorii)
 • Furnizorii trebuie să facă dovada că realizează programele online cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică, pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire și care dețin competențe digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declarație pe propria răspundere
 • Furnizorii de formare trebuie să pună la dispoziția participanților echipamentele necesare desfășurării în condiții optime a programului de formare, dacă aceștia declară că nu le dețin. Baza materială poate fi deținută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente
 • Furnizorii vor fi obligați să înregistreze activitățile de formare derulate în sistem online, precum și activitatea fiecărui participant la program și să pună la dispoziția echipelor de monitorizare înregistrările
 • Examenul de certificare poate fi organizat în sistem videoconferință

Ordinul este disponibil aici (Monitorul oficial 669/28.07.2020, pag. 11-16)

Reamintim că documentul a fost lansat spre consultare publică în perioada 22.06. – 01.07.2020.

Sursa: fonduri-structurale.ro