header_een

Stimați parteneri,

Începând cu luna ianuarie 2022, Camera de Comerț și Industrie Suceava are calitatea de partener în cadrul proiectului Eastern Romanian Business Support Network (Rețeaua pentru sprijinirea afacerilor din estul României) – ERBSN 2022 – 2025, parte a rețelei Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru IMM-urile care își doresc să inoveze și să își dezvolte activitatea pe alte piețe.

Misiunea noastră este de a oferi sprijin firmelor locale să-și internaționalizeze afacerile, prin oferirea de consultanță de comerț exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a produselor/serviciilor, inițierea de noi contacte cu potențiali parteneri, pentru a dezvolta împreună noi afaceri/tehnologii sau identificarea de finanțatori pentru noi idei de afaceri, invenții, inovații.

Concret, sprijinim firmele pentru:

  • INTERNAȚIONALIZARE – accesarea de noi piețe internaționale și identificarea de noi oportunități de afaceri prin servicii personalizate de consultanță pentru identificare de parteneri de afaceri, oferirea de informații privind identificarea piețelor aflate în creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe o anume piață, crearea și promovarea de profiluri de cereri și oferte de produse/tehnologii, participarea la evenimente de brokeraj sau misiuni economice
  • SUPORT ÎN CADRUL PIEȚEI UNICE – consultanță specializată privind marcajele CE, legislația UE și drepturile de proprietate intelectuală, informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice internaționale, consultări publice privind legislația europeană specifică.
  • INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC – evaluarea capacității tehnologice a firmelor, identificarea de tehnologii, procese și expertize inovative, identificarea nevoilor de tehnologie: servicii de scalare a afacerii, coeficientul de Inovare Digitală, evaluarea Managementului Inovării, introducerea în circuitul economic a tehnologiilor prin servicii de intermediere între cererea și oferta de tehnologie.
  • ACCES LA FINANȚARE – servicii de tip help-desk, care includ oferirea de informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.
  • DIGITALIZARE – creșterea gradului de conștientizare în rândul IMM-urilor, cu privire la provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale pentru a-și îmbunătăți modelele de afaceri, ajutându-le să-și adapteze procesele, să folosească tehnologii digitale și să dezvolte noi produse și servicii folosind mijloace digitale prin servicii de identificare de furnizori de tehnologie, de soluții digitale pentru a-și orienta portofoliul către posibile noi piețe, servicii pentru adoptatorii de tehnologie din industrie și din sectorul public pentru a înțelege procesul de transformare digitală și rolurile tehnologiei în procesul de extindere, servicii și consultanță pentru o nouă viziune managerială pentru a stimula inovația și tehnologiile digitale în organizații, sprijin pentru organizații în dezvoltarea modelelor de afaceri și operaționale pentru economia digitală, servicii pentru IMM-uri de experimentare, adoptare, transfer de tehnologii și competențe digitale.
  • SUSTENABILITATE ȘI REZILIENȚĂ – identificarea și soluționarea anumitor aspecte legate de mediu și schimbări climatice și dezvoltarea de modele de afaceri sustenabile, pentru a deveni mai reziliente și pentru a depăși provocările cauzate de pandemia COVID-19.

Serviciile specializate acordate de experții noștri sunt gratuite și pot lua forma unor servicii personalizate, care răspund nevoilor punctuale ale fiecărei companii.

Detalii suplimentare puteți obține la:

CENTRUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA

Str. Universității nr. 15 – 17, Suceava, etaj 1, camera 10
0230 521 506
een@ccisuceava.ro

Persoană de contact: Elena ZAMCU – Coordonator local

footer_een local