Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a transmis o adresă către Agențiile pentru Dezvoltare Regională pentru a oferi clarificări în ceea ce privește modalitatea de aplicare si interpretare a prevederilor art. II. din Ordinul MLPDA nr. 3907 din data de 05.10.2020.

Art II. din cadrul Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3907 din data de 05.10.2020 pentru modificarea Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015 prevede ca, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la intrarea sa în vigoare, să se continue procesul de evaluare, selecție, precontractare, contractare pentru toate proiectele pentru care a fost solicitata suspendarea pe perioada stării de urgență/alertă instituită pe teritoriul României.

Conform documentului, prevederea de mai sus nu poate fi interpretată în sensul ca proiectele care au fost suspendate pana la intrarea în vigoare a ordinului MLDPA nr. 3907 din data de 05.10.2020 nu pot beneficia de posibilitatea aplicării prevederilor din Anexa 1, în sensul obținerii unei noi perioade de suspendare, într-o situație excepțională, de maxim 14 zile/motiv întemeiat și justificat cu documente relevante emise de entități terțe aplicatului , documente care să fie legate de instituirea stării de urgență/alertă și măsurile impuse de pe această perioadă din perspectiva activității derulate de către solicitant.

Reluarea etapelor procesului de evaluare selecție și contractare se poate realiza în măsura în care nu intervine, în mod excepțional, în cazuri temeinic justificate o nouă situație de imposibilitate în continuarea procesului respectiv, având în vedere măsurile legale de restricționare a unor activități din perspectiva instituirii/prelungirii stării de urgență/alertă.

Descarcă adresa AM POR

Sursa: ADR NE