Pe 7 octombrie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul POC, Axa prioritară 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3.

Ordinul privind aprobarea Schemei a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 15 septembrie.

A fost eliminată din Articolul 11 mențiunea conform căreia beneficiarii trebuie să își desfășoare activitatea în România în anumite sectoare economice, respectiv C2611, C2612, J6201, J6202, J6203, J6209, M7211, M7219.

În urma modificărilor, beneficiarii eligibili sunt:

  • întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) , care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
  • întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
  • consorții formate din entitățile definite mai sus și întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.

Ordinul poate fi consultat aici (Monitorul Oficial Partea I/908/pag. 15-16)

Sursa: fonduri-structurale.ro