Marți, 1 decembrie 2020, legislatorii Uniunii Europene au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la modul în care țările UE vor putea cheltui fondurile regionale, de coeziune și sociale ale UE pentru 2021-2027.

Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au fost de acord ca resursele totale pentru fondurile economice, sociale și teritoriale disponibile pentru 2021-2027 să fie în valoare de 330 miliarde euro (330 234 776 619 în prețurile din 2018).

Acordul înseamnă că regiunile mai puțin dezvoltate vor continua să beneficieze de un sprijin substanțial al UE, cu rate de cofinanțare de până la 85% din fondurile furnizate de UE. Rata de cofinanțare pentru regiunile în tranziție și cele mai dezvoltate a fost stabilită la 60% și, respectiv, 40%.

Simplificarea și consolidarea Acordului de parteneriat

Acordurile de parteneriat, care sunt pregătite de autoritățile naționale, pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus (FSE +) și Fondul European pentru Pescuit și Maritim (FEPAM) vor fi simplificate și limitate la 35 de pagini , cu excepția cazului în care statele membre doresc să meargă mai departe. Autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice, partenerii economici și sociali, societatea civilă, precum și organismele de cercetare, după caz, vor fi parteneri cheie la acorduri.

Introducerea principiilor orizontale pentru fondurile UE

Parlamentul a reușit să integreze patru principii generale pe care să le respecte pentru a primi finanțare UE:

  • respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE;
  • egalitatea de gen și integrarea;
  • combaterea discriminării;
  • respectarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă și a Acordului climatic de la Paris.

Guvernanță economică solidă

Măsurile legate de suspendarea fondurilor atunci când țările nu respectă orientările UE privind politicile economice și de ocupare a forței de muncă vor fi limitate în timp (procedurile de suspendare pot fi aplicate numai între 2023 și 2025).

Sancțiunile legate de nerespectarea obiectivelor economice naționale, cum ar fi deficitul excesiv, nu vor fi aplicabile atât timp cât clauza clauza derogatorie generală a Pactului de stabilitate și creștere este activată. Fondurile FSE + și Interreg nu pot fi suspendate.

Alte măsuri cheie

Integrarea acțiunii climatice: fondurile vor contribui la atingerea unui obiectiv global de 30% din cheltuielile bugetare ale UE care susțin obiectivele climatice și vor respecta principiul „do no significant harm”  al Acordului verde;

Obiective simplificate: există acum cinci obiective politice (în loc de 11 în perioada anterioară):

  • Europă mai competitivă și mai inteligentă;
  • tranziție mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, către o economie netă fără emisii de carbon;
  • Europă rezistentă;
  • Europă mai conectată;
  • Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii; o Europă mai aproape de cetățeni.

Revizuire la jumătatea perioadei: 50% din fondurile rămase pot fi acum alocate în altă parte pentru ultimii doi ani ai perioadei de programare;

Cerințe de audit: după poziția PE, statele membre care fac parte din Parchetul European vor beneficia de proceduri de audit simplificate.

Pașii următori

Conform comunicatului, lucrările la nivel tehnic vor fi finalizate în curând pentru a reflecta rezultatele acordului. Se va aștepta ca Parlamentul și Consiliul să aprobe conținutul acordului. Indiferent de data la care regulamentul intră în vigoare, alocarea resurselor financiare se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

Sursa: fonduri-structurale.ro