• Cursul se adreseza persoanelor desemnate ca responsabile pentru sistemul de management al calității din cadrul organizației , celor care sunt responsabili pentru produsul și procesul de pro-iectare, managerilor, inginerilor care au implementat sau care doresc pe viitor sa implementeze sistemul de management al calitatii conform cerintelor IATF 16949:2016.
  • Prezentarea noțiunilor de bază ale principalelor instrumente de gestionare a calității cerute de standardul IATF 16949:2016. Cursul oferă elementele pentru a cunoaște principalele instrumente ale calității precum și importanța folosirii acestora în cadrul organizației.
  • Scopul participarii la curs este de a invata cum sa utilizezi instrumentele de baza ale calitatii Core Tools – APQP, FMEA, Planul de control, SPC, MSA, PPAP , corelarea intre ele si cu standardul de calitate in automotive – IATF 16949.