10 motive

 1. Reprezentare si sustinere a intereselor in raporturile cu autoritatile din tara si cu organisme specializate din strainatate
 2. Prestigiu, notorietate
 3. Apartenenta la o retea de peste 10.000 de camere de comert din lumea intreaga
 4. Reduceri substantiale la toate produsele si serviciile oferite de Camera
 5. Consultanta
 6. Acces rapid la informatii legate de integrarea in Uniunea Europeana
 7. Stabilire de contacte de afaceri in tara si in strainatate
 8. Acces la oportunitatile oferite de piata unica europeana
 9. Garantie a seriozitatii, competentei si a credibilitatii
 10. Pregatire si perfectionare profesionala in afaceri

avantaje

EXCLUSIVITATE

 • Participarea la Adunarile Generale ale membrilor Camerei        
 • Dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Camerei             
 • Accesul la documentatia din strainatate aflata la sediul Camerei: reviste, ziare, cataloage, breviar, anuare, pliante, monografii, etc.              
 • Participarea la reuniunile cu factori de decizie ai institutiilor si organismelor locale sau centrale       
 •    

 PRIORITATE 

 • Reprezentare si sustinere a intereselor in raporturile cu autoritatile din tara si cu organisme specializate din strainatate.       
 • Participare la misiunile economice, targurile, expozitiile, seminariile, simpozioanele si alte manifestari comerciale organizate de Camera 
 • Participare la intalniri cu oameni de afaceri din tara si strainatate           
 • Consultanta, informare si asistenta de specialitate in probleme legate  de desfasurarea activitatii comerciantilor              
 • Organizare de simpozioane, expozitii, seminarii, prezentari ale firmelor in salile de conferinta ale Camerei.     
 • Asistenta la tratative si negocieri; intocmire de corespondenta comerciala       
 • Consultanta si redactarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate pentru finantari rambursabile si nerambursabile sau credite avantajoase            
 • Consultanta in intocmirea de analize economico-financiare, cereri de finantare, ofertare, promovare,, parteneriate pentru IMM-uri, intreprinderi mari, institutii si universitati        
 • Asistenta in afaceri pentru inovare si informare tehnologica catre IMM-uri      
 • Inscrierea in arhiva electronica de garantii reale mobiliare         
 • Participarea la cursuri de initiere, calificare, perfectionare, specializare si post-universitare      
 • Asistenta privind protectia proprietatii intelectuale: marci si indicatii georgrafice, desene si modele industriale prin Centrul Regional pentru Protectia Proprietatii Industriale
 • Solutionarea litigiilor contractuale prin intermediul Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa CCI Suceava
 • Medierea conflictelor prin Centrul de Mediere a Conflictelor   
 • Evaluarea si certificarea competentelor profesionale prin Centrul de evaluare si certificare      

 GRATUITATE 

 • Publicarea   pe   INTERNET   a   elementelor   de identificare a firmei, in pagina web a CCI Suceava
 • Abonament newsletter-ul saptamanal al CCI Suceava
 • Consultarea  documentatiei europene primite de la Comisia Europeana            
 • Asistenta privind standardele si standardizarea              
 • Informatii privind programele europene, surse de finantare   si   oferte   de   participare   in   programe internationale 
 • Primirea on-line, saptamanal, a newsletter-ului Camerei           
 • Participarea la reuniunile cu oficialitati, cu factori de decizie ai institutiilor si organismelor locale sau centrale   

 TAXE REDUSE PENTRU

 • Eliberarea certificatelor de onorabilitate            
 • Eliberarea si vizarea certificatelor de origine     
 • Vizarea facturilor comerciale si a altor documente comerciale 
 • Vizarea documentelor de atestare a societatilor, a conducerii acestora si a specimenelor de semnatura            
 • Eliberarea certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majora       
 • Consultanta si asistenta privind certificarea Sistemului de Management de Calitate si al Sistemului de
 • Management de Mediu             
 • Participarea  la  cursurile  de   initiere,   calificare, specializare si perfectionare (diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, si protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului)             
 • Participarea la târguri si  expozitii organizate de CCI Suceava
 • Participarea la târguri si  expozitii organizate de ROMEXPO       
 • Informatii comerciale privind: partenerii de afaceri, piata,   produsele  si  serviciile,  preturile,  concurenta, evolutiile etc.       
 • Închirieri de sali de conferinta cu echipamentele necesare pentru prezentari de firme, seminarii, cursuri, conferinte, etc.              
 • Accesul  la  baza  de  date  cu  firme  din  tara  si strainatate pe domenii de activitate    
 • Identificarea si furnizarea de acte normative   
 • Obtinerea de informatii privind bonitatea societatilor comerciale din strainatate           
 • Realizarea   de   pliante,   brosuri,   cataloage   de prezentare a firmelor, machete grafice pentru publicitate si  reclama  prin tipografia proprie a Camerei         
 • Baze de date de marketing       
 • Publicarea ofertelor si cererilor de oferta (inclusiv a ofertei  generale  de  produse  si  servicii) în   revista, newsletter si pe panourile Camerei              
 • Tehnoredactarea actelor constitutive si  modificatoare pentru firme prin Serviciul Unic de Asistenta in afaceri

Devino membru acum descărcând și completând Adeziunea de Membru!