Cursul este destinat reprezentantilor din  firmele care vor sa-si implementeze un sistem de management de mediu sau care au deja implementat acest sistem si trebuie sa-l mentina. Pentu aceasta trebuie sa-si formeze personal  specializat  care sa stie sa coordoneze acesta activitate.

Tematica cursului;

  • Prezentarea cerintelor standardului ISO 14001:2015 respectiv ISO 19011:2011,
  • Corespondenta dintre ISO 14001:2004 si ISO 14001:2015
  • Auditul Sistemului de Management de Mediu, studii de caz
  • Etapele Implementarii Sistemului de Management de Mediu, studii de caz
  • Imbunatatirea Comunicarii in vederea Implementarii Sistemului deManagement de Mediu
  • Asigurarea ca exista implicarea managementului in gestionarea riscurilor pe care le presupun procesele organizatiei
  • Legi de Mediu aplicabile ( legi deseuri)
  • Politici de mediu si implementarea lor.
  • Ghiduri practice de Implementare/Auditare a Sistemului de Management de Mediu
  • Coordonarea sistemului de monitorizare a satisfactiei clientului,
  • Dezvoltarea unui sistem de management al relatiilor cu furnizorii
  • Gandirea bazata pe riscuri
  • Exercitii , studii de caz