Lipsa forței de muncă a devenit principala problemă a companiei tale? Învățământul dual reprezintă o soluție alternativă a companiilor care au nevoie de forță calificată de muncă

Recrutarea forței de muncă a devenit deja o problemă aproape generalizată a companiilor din România. Când este vorba de forță calificată de muncă, lucrurile devin și mai complicate. Din fericire există soluții alternative printre care și învățământul dual.

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional care se adresează absolvenților clasei a VIII-a, are o durată de 3 ani iar pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică derulate la operatorul economic.

Învățământul dual prezintă numeroase avantaje atât pentru elevi și părinți, dar și pentru firmele implicate în acest sistem. Astfel, companiile beneficiază de o serie de facilități fiscale precum deducerea, din venitul impozabil, a cheltuielilor efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic sau deducerea amortizării cheltuielilor aferente cu mijloacele fixe și investițiile.

La nivelul județului Suceava sunt incluși, în momentul de față, în procesul de formare prin învățământ dual un număr total de 368 elevi (18 elevi în clasa a XI-a, 76 în clasa a X-a și 274 în clasa a IX-a), organizați într-un număr de 9 unități de învățământ și în colaborare cu firme precum Ambro SA, Betty Ice SRL, Trutzi SRL, Sidem SRL, Linda Ecotil SRL, Sumec SA, Conbucovina SA.

Oferta educațională propusă de instituțiile de învățământ către operatorii economici este una foarte variată și include calificări precum Tinichigiu vopsitor auto, Mecanic auto, Operator mașini cu comandă numerică, Sudor, Electromecanic utilaje și instalații industriale, Frigotehnist, Electrician constructor, Electrician exploataare joasă tensiune, Tâmplar universal, Tapițer-plăpumar-saltelar, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, Instalator instalații de încălzire centrală, Instalator instalații de ventilare și de condiționare, Zidar-piertar-tencuitor, Dulgher-tâmplar-parchetar, Mozaicar montator placaje, Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar, Izolator, Constructor drumuri și poduri, Bucătar, Ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație, Cofetar-patiser.

Pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, invităm firmele interesate să transmită, până la data de 22.11.2019, către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform nevoilor proprii de resurse umane calificate (conform modelului de solicitare https://petrumusat.ro/oferta-de-scolarizare-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scolar-2020-2021/, pe adresa: registratura.cndipt@gmail.com.