Addwise European Expertise S.R.L. și Agrafics Communication S.R.L. vă invită să participați joi, 07 noiembrie 2019, la Camera de Comerț și Industrie Suceava, str. Universității, nr. 15-17, începând cu ora 16:00 la „Workshop-ul introductiv în economia socială” organizat în cadrul proiectului „I.S.S. – Întreprinderi sociale de succes”, cod MySmis 128110, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

În cadrul Workshop-ului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Proiectul „I.S.S. – Întreprinderi sociale de succes”, prezentare rezultate estimate și  calendarul activităților;
  • Condiții de eligibilitate pentru persoanele ce doresc să înființeze întreprinderi sociale;
  • Conceptul de economie socială;
  • Cadrul legal de înființare și funcționare a întreprinderilor sociale.

Pentru detalii și înscrieri, vă rugăm să consultați invitația.

Invitatie