Termenul de depunere a solicitărilor de școlarizare în învățământul profesional și învățământul dual de către operatorii economici interesați este: 13 noiembrie 2020.

Anexa 1_Solicitare invatamant dual

Anaxa2_Solicitare invatamant profesional

Calendarul privind stabilirea cifrei de scolarizare IP ID

Lista calificarilor nivel 3

Metodologia de organizare si functionare a învățământului dual

Metodologie organizare si functionare invatamant profesional de stat