De pe 1 martie, fermierii trebuie sa-si depuna cererile unice de plata pentru anul 2017, daca doresc sa primeasca subventii in continuare. Campania dureaza pana pe 15 mai, iar de pe 1 iunie, Agentia de Plati si Investitii pentru Agricultura (APIA) va demara controlul administrativ privind modalitatea de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii din agricultura.

Fermierilor li se recomanda ca inainte de a veni la Centrele APIA sa se prezinte la Primarie pentru a verifica in Registrul Agricol situatia terenului pe care il utilizeaza, iar daca au in exploatatie si animale sa verifice situatia acestora in registrul National al Exploatatiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociatiei sau propriilor evidente, daca este utilizator SNIIA.

Si in acest an completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic folosind aplicatia IPA Online care poate fi accesata din butonul dedicat situat pe pagina de inceput a site-ului APIA, insa finalizarea si inchiderea Cererii unice de plata in IPA Online se face numai in Centrele APIA, in prezenta functionarului responsabil cu primirea cererii, dupa verificarea acesteia si a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum si corectarea eventualelor probleme semnalate de catre sistemul informatic.

Acelasi principiu se aplica si pentru fermierii, crescatori de animale, care vor completa Cererea unica de plata – declaratie sector zootehnic, impreuna cu functionarul APIA, in aplicatia dedicata sectorului zootehnic.

Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare de 50 hectare teren agricol si la centrele locale in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 50 hectare teren agricol.

Beneficiarii platilor directe si ai masurilor de mediu si clima sunt fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit legislatiei in vigoare.

Pentru pajistile comunale concesionate/inchiriate in conditiile legii de catre asociatiile crescatorilor de animale, beneficiarii platilor pot fi:
a) membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata de pajiste concesionata/inchiriata. Calculul suprafetelor aferente fiecarui membru se efectueaza proportional cu numarul de UVM ale fiecarui membru in parte cu care asigura cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha prin pasunat, la data depunerii Cererii unice de plata, pentru suprafata concesionata/inchiriata de catre asociatie;
b)asociatia crescatorilor de animale care efectueaza activitatea agricola pe suprafata concesionata/inchiriata, asigurand cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, prin pasunat cu animalele inscrise in exploatatia asociatiei inregistrata in Registrul national al exploatatiilor pe perioada pasunatului.

Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

Sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 hectaresi/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru legumele cultivate in sere si solarii, suprafata minima a exploatatiei trebuie sa fie de de 0,3 ha, iar suprafata minima a parcelelor de 0,03 ha, confom art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru masurile de mediu si clima din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Masura 10, Masura 11 si Masura13) sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare.

La depunerea cererii unice de plata fermierul trebuie sa prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Facem precizarea ca aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pâna la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale, orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor de plata/masurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017,cu exceptia Ajutoarelor Nationale Tranzitorii sector vegetal si zootehnic, trebuie sa respecte normele de ecoconditionalitate, care cuprind Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) si Cerintele Legale in Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de marimea lor.

Pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala se aplica cu prioritate cerintele specifice acestor masuri, iar elementele privind ecoconditionalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate in cadrul acestor masuri.
Rugam fermierii, ca pentrua utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, sa se prezinte la data si ora la care sunt programati conform INVITATIEI primite.

Fermierii vor depune o singura cerere, chiar daca detin suprafete de teren/animale in diferite localitati sau judete.

In perioada 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018, trebuie realizata plata integrala a subventiilor aferente anului de cerere 2017.

Potrivit informatiilor furnizate recent de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru anul 2016, plata finala a subventiilor in sectorul vegetal si zootehnic va debuta in luna martie, in conditiile in care finalizarea controlului in teren este estimata pentru 15 februarie 2017, dupa care urmeaza introducerea rapoartelor de control in sistemul informatic. Potrivit datelor APIA, pana la finele lunii ianuarie 2017, APIA a autorizat pe tara la plata pentru Campania 2016 o suma totala de 1,068 miliarde de euro, respectiv 4,77 miliarde de lei, din care 896,8 milioane de euro din Fondul European de Garantare pentru Agricultura si 172,05 milioane de euro din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si Bugetul National.

Sursa: APIA