AM POCU a lansat ieri, 25 noiembrie 2020, în consultare publică, ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”.

Tipurile de activități/subactivități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel sunt cele care vizează acordarea de sprijin pentru creșterea capacității tehnice a profesioniștilor din autoritățile și instituțiile publice din domeniul sănătății şi/ sau personalului implicat în furnizarea de servicii medicale şi/ sau a specialiștilor implicați în furnizarea de servicii conexe actului medical prin furnizarea de programe de formare inclusiv programe postuniversitare de formare profesională continuă şi/  sau programe postuniversitare de educație permanentă, participare la schimburi de experiență/ de bune practici și pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente, soluții sau mecanisme de evaluare a nevoilor şi/sau a performanței serviciilor medicale.

Bugetul alocat este de 3.000.000 euro, distribuit astfel:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 2.661.203,20 euro);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 338.796,80 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Solicitanții eligibili sunt Universitățile publice de Medicină și Farmacie singure sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali/Ministerul Sănătății, inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale.

Descarcă ghid

Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro până la data de 7 decembrie 2020.

Sursa: fonduri-structurale.ro