• CONȚINUT
 • Cursul răspunde la următoarele întrebări:
  • Care sunt recomandările standardelor internaţionale pentru managementul serviciilor?
  • Cum identificam și documentam procesele Sistemului de Management al Serviciilor?
  • Care sunt bunele practici cu privire la implementarea proceselor de management al serviciilor?
  • Cum se integrează sistemul de management al serviciilor în sistemele de management existente: managementul securității informației, managementul calităţii, etc.?
  • Unde pot găsi informaţii suplimentare pentru a proiecta un SMS?

  Pe tot parcursul cursului, performanţa fiecărui cursant este evaluată în funcţie de sarcini, discuţii, prezentări, contribuţii personale, sarcini îndeplinite, gestionarea optimă a timpului şi punctualitate.

  CERTIFICAT

  Participanții care promovează examenul final vor primi certificatul de participare și absolvire pentru Auditor al Sistemului de Management al Serviciilor. Certificatele vor fi eliberate sub acreditarea APM