despre noi

 Statutul CCISV | Istoric CCISV

Cine suntem?

Camera de Comert si Industrie Suceava este de aproape 30 de ani cea mai veche si cea mai reprezentativa organizatie patronala postdecembrista din judetul Suceava.

Infiintata in 1990 si parte integranta a sistemului cameral national, CCI SUCEAVA a primit reconfirmarea prin Legea nr. 335/2007 ca singura organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom, a carei strategie este orientata catre crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent si propice dezvoltarii sectorului privat, unei economii de piata reale, durabile si deschise spre exterior.

Misiunea noastra

Camera de Comert: organizatie de utilitate publica

Dezvolta mediul de afaceri si activitatea intreprinderilor

Camera de Comert si Industrie Suceava este o organizatie de interes public si de utilitate publica, neguvernamentala, autonoma, cu personalitate juridica, reinfiintata de catre comunitatea de afaceri din judetul Suceava, in baza Decretului Lege nr. 139/1990.

Institutie cu indelungate traditii si rezultate deosebite, definitorii, in organizarea si functionarea mediului de afaceri, Camera isi realizeaza misiunea si prerogativele sale in deplina concordanta cu prevederile Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007. Camera isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Suceava. Ea se organizeaza si functioneaza potrivit legii si Statutului propriu aprobat de Adunarea Generala a membrilor sai.

Pentru a raspunde cat mai bine menirii sale si a satisface intr-o masura sporita cerintele si asteptarile celor peste 30.000 comercianti din judet, prin Colegiul si departamentele sale, Camera intreprinde multiple actiuni pentru mai buna definire a domeniilor prioritare, cresterea capacitatii de analiza a problemelor privind consolidarea si dezvoltarea continua a sectorului privat.

Camera de Comert si Industrie Suceava reprezinta:

O forta de Propunere: CCI Suceava este un laborator de idei pentru dezvoltarea locala, participand, spre exemplu, la elaborarea programelor de dezvoltare anuale si de perspectiva.

O forta de Reprezentare, deoarece apara si sustine interesele comunitatii de afaceri, punand la dispozitie unelte practice si de informare la indemana intreprinderilor.

O forta de Formare, prin cursurile organizate sub tutela sa cu participarea unor specialisti atrasi din mediul universitar cu rol de colaboratori.

O forta de Realizare, prin exemplele sale de initiative concrete, de succes, precum si prin prezenta sa pe plan local, regional, national, dar si international, prin misiuni economice in strainatate.

Membrii Camerei de Comert si Industrie Suceava sunt reprezentanti ai intreprinderilor, operatori economici persoane fizice sau juridice, asociatii profesionale sau organizatii patronale, etc. ce definesc toate sectoarele vietii economice ale judetului. Camera de Comert si Industrie Suceava se autofinanteaza. Ea are capacitate de a-si vota propriul buget.

O parte din resursele sale provin din cotizatiile membrilor, taxele si tarifele percepute pentru activitatile sau serviciile efectuate, respectiv din comisioane, arbitraj comercial, etc. Bazata pe asocierea voluntara a membrilor sai, Camera reprezinta interesele comunitatii de afaceri locale fata de autoritatile si organismele din tara si strainatate. Camera dispune de autonomie totala de actiune in zona sa de cuprindere (judet) pentru dezvoltarea economiei si a activitatii antreprenoriale, fiind subordonata numai Adunarii generale a membrilor sai.

Pentru indeplinirea misiunii sale si promovarea dezvoltarii economice si a cooperarii internationale, specialistii Camerei de Comert si Industrie Suceava ofera:

Totodata, membrii Camerei pot participa activ la forumurile, conferintele, seminariile, workshop-urile si dezbaterile profesionale organizate prin departamentele sale.

Principalele preocupari ale CCI Suceava se axeaza pe reprezentarea si apararea intereselor comunitatii de afaceri si ale membrilor sai in fata celor mai importanti factori de decizie, facilitarea accesului la informatii privind potentialii parteneri si mediul de afaceri in care evolueaza.

Ce ne reprezinta?

Cele 8 proiecte cu finantare din fonduri europene pe care le-am derulat prin departamentul de Finantari Europene.

Peste 300 de evenimente organizate prin Expo Suceava, in ultimii 17 ani.

Peste 2300 de companii care au participat la evenimentele organizate prin Expo Suceava, in ultimii 17 ani.

Peste 150 de cursuri de perfectionare organizate prin Scoala de Afaceri Bucovina, in ultimii 6 ani

Peste 50 de misiuni economice organizate in Franta, China, Statele Unite ale Americii, Germania, Austria, Ucraina, Ungaria, Republica Ceha, Republica Moldova, Letonia, Lituania, Estonia, cea mai importanta fiind cea de la evenimentul international Expo Shanghai (23 Iulie – 3 August 2010) in ultimii 8 ani;

Peste  2600 de persoane care au beneficiat de cursurile gratuite organizate prin Scoala de Afaceri Bucovina, in ultimii 7 ani.

Peste 25 de cereri de finantare pentru societati comerciale, autoritati publice si ONG-uri in ultimii 6 ani.

Ce facem?

Suntem promotorii serviciilor integrate pentru intreprinderile mici si mijlocii:

 • sprijinim autoritatile administratiei publice locale in scopul dezvoltarii economico-sociale a zonei;
 • sprijinim membrii nostri in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, cu consulatele si organismele din strainatate, similare camerei judetene;
 • reprezentam si aparam interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate;
 • prezentam propuneri institutiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative in domeniul de activitate, pe care le transmitem, la cerere sau din proprie initiativa;
 • eliberam, la cerere, cu respectarea normelor legale in vigoare si a competentelor stabilite pentru alte institutii, certificate de origine a marfurilor, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;
 • elaboram, la nivel sectorial si de ansamblu, studii si analize economice la solicitarea celor interesati;
 • promovam in comunitatea de afaceri standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;
 • realizam baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasuram activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri; tinem si valorificam, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
 • organizam  activitatea de solutionare a litigiilor comerciale si civile prin mediere si arbitraj ad-hoc si institutionalizat;
 • avizam existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor;
 • redactam si publicam buletinul camerei judetene, cataloage, anuare sau alte publicatii de informare, documentare si reclama comerciala;
 • organizam si administram targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate, in locatii proprii, concesionate sau inchiriate;
 • organizam, in exclusivitate,  anual topul firmelor si topul investitorilor, recompensand eforturile comerciantilor;
 • desfasuram activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti pe cheltuiala acestora;
 • organizam, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitare, cum ar fi: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
 • organizam cursuri de perfectionare in domeniile comercial si industrial;
 • instituim burse de studii si practica comerciala si industriala si acordam, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanta.

Cine ne recomanda?

 • Institutiile publice, administratia publica centrala si locala
 • Companiile si membrii Camerei de Comert si Industrie Suceava
 • Organizatiile neguvernamentale

 

ISTORIC

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava este continuatoarea unei vechi tradiţii de viaţă economică şi comercială în Bucovina.

18 Martie 1850

Împăratul Franz Josef semnează Legea provizorie privind înfiinţarea de Camere de Comerţ şi Meserii (Industrie) – CCM(I), pe baza proiectului înaintat de Ministrul Comerţului von Bruck privitor la înfiinţarea camerelor de comerţ pe teritoriul Imperiului Austro-Ungar.

30 Martie 1850

Este publicat în Monitorul Oficial „Decretul Ministrului Comerţului din 26 Martie 1850, prin care este făcută publică legea promulgată de Maiestatea Sa prin înalta decizie asupra constituirii de camere de comerţ şi meserii pe întreg teritoriul Imperiului. În Decret sunt trecute 60 de regiuni care vor avea camere de comerţ, printre care si Bucovina.

1 Iulie 1850

29 de reprezentanţi ai comercianţilor şi meseriaşilor se întrunesc la Cernăuţi în Adunarea Generală de Constituire unde se hotărăşte înfiinţarea Camerei de Comerţ şi Meserii a Bucovinei cu sediul la Cernăuţi. Colegiul de componenţă şi conducere avea 15 membri pe două secţiuni (comercianţii şi meseriaşii), iar fiecare secţiune cuprindea toate activităţile din domeniul respectiv de pe teritoriul Bucovinei.

Membrii Colegiului erau mari proprietari de pământuri, proprietari de fabrici, bancheri, negustori şi breslaşi. Primul Preşedinte a fost ales Baronul WILLHELM von ALT. Guvernul imperial a acordat Camerei dreptul de a fi considerată circumscripţie electorală independentă şi 3 locuri în Guvernământul Bucovinei şi 1 loc în Adunarea Ambasadorilor Imperiului Austriac de la Viena.

La fel ca şi în prezent, Camera era singura organizaţie care reprezenta şi apăra instituţional interesele negustorilor şi meseriaşilor din Bucovina, ţinea registrul comerţului,  organiza târguri şi expoziţii,  propunea legi şi măsuri în domeniile consular, impozite şi taxe, creditare, transport,etc. Săptămânal, era publicată evidenţa pe segmentele: meseriaşi, prelucrători de metal, vopsitori, prelucrători de carne, croitori, frizeri, hangii, crâşmari, bijutieri, zidari ş.a.

Organizaţional, Camera se afla în coordonarea Ministerului Comerţului din Imperiul Austriac

1851

Este redactată şi tipărită, la editura Erhard, o lucrare în care este prezentat obiectul de activitate al Camerei precum şi date privind activitatea comercială şi industrială, precum şi situaţia meseriaşilor şi a agriculturii din Bucovina.

Camera avea deja filiale la Suceava, Fălticeni, Rădăuţi şi Vatra Dornei.

1886

Din iniţiativa si cu sprijinul  Preşedintelui Camerei – industriaşul FRIDRICH LANGENGAN, arhitectul FRIDRICH GOTESMAN prezintă planurile pentru construirea unui sediu nou, clădirea fiind ridicată în perioada 1910-1912 în Piaţa Teatrului din Cernăuţi, în prezent sediul Facultăţii de Medicină. Pe frontispiciul clădirii se regăsesc şi acum blazoanele meseriilor şi comercianţilor care o compuneau.

1911

Conducerea CCM(I)  a fost preluată de WILLHELM TITINGER, iar numărul membrilor Colegiului a crescut din Cernăuţi are 23 de reprezentanţi din diverse centre comerciale şi industriale ale Bucovinei (Rădăuţi, Suceava, Câmpulung, Vatra Dornei etc.), iar atribuţiile Camerei erau numeroase.

Camera  avea funcţie de consultanţă din proprie iniţiativă, înainta Ministerului Comerţului propuneri legislative şi statutare cu privire la activitatea comercială şi industrială, de preţuri medii de mărfuri şi servicii.

Camera aviza judecătorii ce urmau a fi numiţi la Tribunalul Comercial, iar – în cazul unor conflicte comerciale – îndeplinea rolul de arbitru, organiza diverse expoziţii şi târguri, ţinea evidenţa firmelor, inclusiv bilanţul activităţii lor, întocmea şi deţinea evidenţa statistică comercială.

Camera putea corda timbru comercial, patent de activitate şi certificat de înregistrare.

Camera regla relaţii comerciale în zona sa de activitate: autoriza deschiderea de bazaruri şi pieţe, acorda dreptul privind activitatea comercială şi de a practica o anumită meserie, acorda aviz consultativ la întocmirea şi negocierea acordurilor comerciale cu ROMÂNIA, RUSIA şi GERMANIA, recomanda înfiinţarea de gimnazii, şcoli comerciale şi de meserii.

1918

Activitatea CCM(I) este întreruptă la Cernăuţi ca urmare a încetării existenţei Imperiului Austriac.

1922-1944

Camera funcţionează şi se dezvoltă sub jurisdicţie românească cu sediul la Fălticeni.

24 Februarie 1949

Prezidiul MAN a R.P. România emite Decretul 74 privitor la desfiinţarea camerelor de comerţ şi industrie teritoriale şi trecerea patrimoniului lor în proprietatea Statului. Se sfârşeşte o mişcare camerală de 99 de ani.

12 Mai 1990

Intră în vigoare Decretul – Lege nr. 139 privind Camerele de Comerţ şi Industrie din România – renaşterea sistemului cameral în România.

24 Septembrie 1990

Are loc prima Adunare a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava în care se adoptă Statutul Camerei şi este ales primul Colegiu de Conducere și primul Președinte din istoria postdecembristă – Gavril MOROȘAN (1990 – 1997).

 Activităţile principale camerale sunt ținerea registrului comerţului și a evidenței firmelor (ulterior a mărcilor), dezvoltarea activităţilor comerciale şi industriale ale membrilor lor şi colaborează cu reprezentanţele din România ale camerelor de comerţ străine, eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor, elaborarea de rapoarte si publicatii, formare profesionala, arbitraj comercial, consultanţă în afaceri pentru planurile de investiţii, precum şi organizarea de târguri şi expoziţii specializate.

1992

Are loc la Suceava o consfătuire pe ţară a Camerelor teritoriale în cadrul căreia se reînfiinţează Arbitrajul Comercial, punându-se bazele Regulamentului de funcţionare al Tribunalului Arbitral.

1993

Se inaugurează la Cernăuţi Reprezentanţa Camerei Suceava, prima iniţiativă de acest fel din ţară. În acelaşi an are loc prima participare a unui număr de agenţi economici suceveni la Târgul Internaţional de Bunuri de Consum de la Kiev.

1994

Se înfiinţează Biroul de Presă al Camerei (prima publicaţie „Mesager Economic al Camerei de Comerţ şi Industrie”).

La 1 Octombrie 1994,  Camera reînfiinţează filiala din Fălticeni, devenind prima Cameră de Comerţ din România care îşi deschide o filială în teritoriu. Ulterior, s-au mai deschis filiale la Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.

1995

Adunarea Generală a Camerei aprobă cu Camerele de Comerţ din Cremona (Italia) şi Mid Yorkshire (Anglia) şi se intensifică misiunile de afaceri cu alte ţări europene. În acelaşi an încep investiţiile pentru noul sediu al CCI Suceava.

1996

Camera Suceava ocupă locul 15 în ţară în clasificarea după numărul de agenţi economici înregistraţi (18.000). Tot în acest an, CCI SV organizează primul stand expoziţional colectiv în afara judeţului Suceava (TIBCO – ROMEXPO Bucureşti) şi este realizată prima ediţie statistică a topului celor mai performante firme din judeţ „Top Bucovina 95”.

Filiala Fălticeni implementează primul proiect Phare – PAEM (Program de măsuri active pentru combaterea şomajului) al unei Camere de Comerţ şi Industrie din România – În cadrul aceluiaşi proiect se înfiinţează Centrul de Asistenţă în Afaceri.

1997

Se organizează primele expoziţii-târg importante la Suceava: Agro-Util Montana, Novomatcon, Artă Populară şi Meşteşuguri Tradiţionale.

Apare buletinul Camerei de Comerţ „Bucovina Business”.

1998

Se înfiinţează sub egida Camerei centre de consultanţă şi îndrumare la Gura Humorului şi Vatra Dornei pentru persoanele disponibilizate.

1999

Camera se numără printre iniţiatorii Asociaţia Internaţională a Euroregiunii „Prutul Superior”.

19 Noiembrie 1999 – Adunarea Generală alege un nou Colegiu de Conducere sub președinția domnului Ioan HEROIU (1999 – 2003).

2000

Este dat în funcţiune noul sediu. Sunt lansate 15 manifestări promoţionale, din care 5 la Bucureşti. Se aniversează 150 de ani de viaţă comercială în Bucovina, prilej cu care are loc la Suceava întâlnirea preşedinţilor Camerelor de Comerţ şi Industrie din toate judeţele ţării (iunie).

2001

Activitatea expoziţională a Camerei de Comerţ se dezvoltă de la un an la altul, se lansează peste 16 premiere expoziţionale, organizaţia suceveană capătând în timp statutul de unic organizator legal de târguri şi expoziţii pentru judeţul Suceava.

Are loc prima ediţie a expoziţiei promoţionale „Produs în Bucovina”.

2002

Se lansează primul salon auto din judeţul Suceava – „Salonul Auto Bucovina”.

Registrul comerţului este naţionalizat prin iniţiativa unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului.

2003

Camera organizează prima ediţie a târgului naţional de agricultură şi industrie alimentară Agro Expo Bucovina. Ediţia din 2010 este declarată cea mai mare manifestare de profil din Moldova.

Adunarea Generală alege un nou Colegiu de Conducere sub președinția domnului Gabriel Sorin IACOB.

2004

Se lansează conceptul „Firme la cheie”, primul pachet all inclusive   pentru start-up la nivel naţional și este organizată prima ediţie de Topul firmelor BUCOVINA cu partener naţional (companie de telecomunicaţii).

2005

Se reînfiinţează Școala de Afaceri Bucovina¸ care  devine principalul furnizor de servicii de formare profesională în domeniul comercial din judeţul Suceava pentru instruirea, formarea şi perfecţionarea profesională la nivelul standardelor internaţionale a persoanelor interesate în practicarea unor meserii sau specializări necesare în toate domeniile de activitate.

2006

Se înfiinţează Bursa Română de Mărfuri Terminal Suceava, la acel moment, singurul administrator al unei pieţe de disponibil care câştigă statutul de terminalul nr. 2 pe ţară în anul de debut, oferind şi consultanţă în achiziţii publice.

Decembrie 2006 – se începe implementarea proiectului Incubator Virtual al Studenților Antreprenori în zona transfrontalieră România-Ucraina, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Ucraina 2004 – 2006.

2007

Camera de Comerț Suceava devine prima cameră din România care elaborează strategii de dezvoltare pentru administraţiile publice locale.

Primul curs-training pe tema „Marketing pentru târguri şi expoziţii”.

Septembrie 2007 – se organizează primul târg de turism al Bucovinei.

6 Decembrie 2007 – intră în vigoare Legea camerelor de comert nr. 335/2007.

Adunarea Generală alege un nou Colegiu de Conducere şi confirmă un nou mandat de 4 ani sub președinția domnului Gabriel Sorin IACOB.

2008

Se organizează prima ediţie a Târgului Naţional de Construcţii „Expo Casa Ambient”, manifestare specializată în industria construcţiilor şi amenajărilor.

Tot în acest an are loc prima ediţie a „Târgului de Nunţi Bucovina” și se înființează Departamentul Programe.

În acelaşi an Camera încheie un parteneriat în primul proiect regional strategic de formare profesională din România – Proiectul „Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială” (2008 – 2011), ce are ca obiectiv general promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat, crearea şi consolidarea de noi afaceri în Regiunea de Nord-Est prin implementarea de activităţi de sprijin, ghidare, consultanţă şi activităţi inovative de formare profesională pentru întreprinzători.

Februarie 2008 – se organizează pentru prima dată cursul „Manager de Proiect”un curs certtificat CNFPA. Cursul este organizat în fiecare an până în prezent şi se bucură de un real succes.

2009

Apare „Ghidul de Servicii” al Camerei de Comerţ,  prima ofertă de servicii şi produse complete structurată pe 15 direcţii de dezvoltare ce acoperă întregul ciclu de viaţă al unei afaceri. Lansarea acestui ghid reprezintă fără echivoc un garant al maturităţii în dezvoltarea camerală.

Februarie 2009 – se lansează oficial proiectul CREA (Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială).

Iunie 2009 – se lansează, în premieră, programul de practică pentru studenţii Universităţii „Ștefan cel Mare” în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava.

2010

Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează, pentru prima dată, în calitate de solicitant proiectul FIT TO TOURISM – FIT TOUR, proiect în cadrul cărui au fost calificate un număr de 500 angajați din domeniul turismului, iar alți 4.500 au primit câte un kit educațional.

2011

Ianuarie 2011 – CCI Suceava, în calitate de partener, începe implementarea a patru proiecte finanțate prin POS DRU:

 • ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ – peste 200 de angajați ai celor 25 de firme din Regiunea de Nord-Est au beneficiat de 10 cursuri de perfecționare în management și leadership;
 • A.R.M.A. – Dezvoltare Antreprenorială și Relaționare în Mediul de Afaceri – peste 300 de angajați au participat la cele 12 cursuri pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale;
 • Proiectul EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului Feminin, proiect la care CCI Suceava a participat în calitate de partener și în cadrul căruia un număr de 164 de femei șomere au urmat cursuri de Finanțarea Afacerilor și Lucrător în Comerț;
 • eLife – Dezvoltarea inovației, creativității, responsabilității și sustenabilității antreprenoriatului românesc – la cele trei serii de câte 8 cursuri organizate au participat un număr de aproape 500 persoane.

2013

Ianuarie 2013 – CCI Suceava implementează în calitate de partener proiectul EIRENE, JUST/2012/JCIV/AG/3420, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Civil Justice. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezenta promovarea culturii medierii în 6 țări membre ale UE printre care și România.

Septembrie 2013 – CCI Suceava începe implementarea proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiunea de graniţă Ro-Ua-Md (Jo.B.S Centre)”, COD MIS-ETC: 1934,” în calitate de Solicitant, proiectul fiind finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea 1.  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea și consolidarea mediului de afaceri din regiunile de frontieră, prin instruirea a 378 administratori/angajați din cadrul a 260 IMM-uri din zona transfrontalieră și crearea unui centru de business.

Decembrie 2013 – CCI Suceava implementează, în calitate de partener, proiectul „Formarea unei rețele de instituții din domeniul inovației in regiunea transfrontalieră”, finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea 1, cod MIS-ETC  1498, urmărind extinderea relațiilor și cooperarea în infrastructura inovativă a regiunii și facilitarea transferului de tehnologie în regiunea transfrontalieră.

2014

Se înființează Centrul de Afaceri Transfrontalier – Jo.B.S Centre în care se vor organizara evenimente economice, cursuri/training-uri, asigurarea de spațiu expozițional, închiriere săli pentru evenimente și birouri.  Înființarea Centrului a presupus modernizarea clădirii Camerei de Comerț și Industrie Suceava în cadrul proiectului Jo.B.S Centre prin renovarea și dotarea pe o suprafață de 600 metri pătrați a fostei mansarde, renovarea fațadei clădirii și crearea a noi locuri de parcare, atingând capacitatea  de 40 de locuri.

2015

Adunarea Generală alege un nou Colegiu de Conducere sub președinția domnului Nicolae TROAȘE.

2018 

Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de partener, începe implementarea a două proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020:

 • Let’s Start Up Afacerea Ta!, cod MySMIS 104999, Schema de ajutor de stat România Start Up Plus, proiect în cadrul căruia 150 de persoane au beneficiat de cursuri gratuite de Competențe Antreprenoriale, s-a organizat un concurs de planuri de afaceri în urma căruia 15 planuri de afaceri au primit finanțare de maxim 180.000 lei, câștigătorii concursului beneficiind și de consultanță, consiliere și mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri;
 • Învață din practică! INDIP, cod MySMIS 107439, proiect în cadrul căruia 250 de studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava beneficiază de stagii practică în cadrul firmelor din județul Suceava.

2019 

Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de partener, începe implementarea unui nou proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 – Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice – PROGRESSIO, cod MySMIS 125040, proiect de a cărui activități vor beneficia 72 de studenți doctoranzi și 30 de cercetători post-doctoranzi din trei centre universitare din România.