Marți, 19 ianuarie 2021, Comisia Europeană a trimis spre consultare statelor membre un proiect de propunere ce vizează prelungirea până la 31 decembrie 2021 și o nouă ajustare a domeniului de aplicare al Cadrului temporar privind ajutoarele de stat, adoptat inițial la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei de COVID-19.

În contextul acestui al doilea val al pandemiei, care continuă să ne afecteze profund viețile, întreprinderile din întreaga Europă au nevoie de un sprijin suplimentar pentru a face față crizei. Acesta este motivul pentru care propunem prelungirea Cadrului temporar privind ajutoarele de stat până la 31 decembrie 2021 și majorarea ajutoarelor disponibile pentru întreprinderi, sub rezerva anumitor măsuri prin care să se asigure disponibilitatea în continuare a unui sprijin eficace. Vom decide asupra pașilor următori ținând cont de opiniile tuturor statelor membre și de necesitatea menținerii concurenței efective pe piața unică”, a declarat vicepreședintele executiv, Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței.

Proiectul de propunere ține seama de feedbackul inițial primit de la statele membre ca răspuns la un sondaj lansat de Comisie în decembrie 2020 pentru a afla opiniile acestora cu privire la punerea în aplicare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

În acest sens, Comisia a trimis statelor membre spre consultare un proiect de propunere care vizează:

  • prelungirea dispozițiilor existente ale Cadrului temporar până la 31 decembrie 2021. Obiectivul este de a permite statelor membre să acorde în continuare sprijin întreprinderilor în contextul crizei actuale, asigurând, în același timp, menținerea unor condiții de concurență echitabile;
  • dată fiind prelungirea crizei, majorarea plafoanelor pentru cuantumurile limitate ale ajutoarelor acordate în temeiul Cadrului temporar (care sunt, în prezent, de până la 120 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare de produse agricole și 800 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare) și pentru măsurile care contribuie la costurile fixe ale întreprinderilor ce nu sunt acoperite de venituri (care este, în prezent, de până la 3 milioane EUR per întreprindere), având în vedere persistența climatului de incertitudine economică și nevoile întreprinderilor afectate de criză; și
  • crearea unui cadru care să permită statelor membre să convertească în granturi directe, inclusiv într-o etapă ulterioară, instrumentele rambursabile acordate (inclusiv împrumuturile) cu o valoare de până la 800 000 EUR per întreprindere (120 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și 100 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare de produse agricole). Scopul este de a oferi stimulente pentru ca statele membre să aleagă, în primul rând, instrumentele rambursabile ca formă de ajutor.

Statele membre au acum posibilitatea de a formula observații cu privire la proiectul de propunere a Comisiei.

Sursa: Comisia Europeană