Județul Suceava, cu sprijinul consultantului extern Synesis Partners S.R.L., elaborează în prezent Strategia de Dezvoltare a Județului Suceava pentru perioada 2021 – 2027, document strategic esențial pentru dezvoltarea pe termen mediu a județului Suceava și pentru accesarea finanțărilor nerambursabile prevăzute în noile programe operaționale ale Uniunii Europene, dar și în programele guvernamentale destinate dezvoltării locale / județene și reducerii disparităților de dezvoltare între localitățile României.

Chestionarul este disponibil în Anexa 1 la prezenta adresă, sau poate fi accesat și completat online, inclusiv de pe tabletă, laptop, sau telefonul mobil, la următorul link:

https://www.surveymonkey.com/r/9FP6NZX

În cazul în care ați optaț pentru completarea Anexei, avem rugămintea de a transmite răspunsurile prin e-mail, la adresa contact@synesispartners.ro.

Apreciem anticipat operativitatea Dumneavoastră în distribuirea spre completare a chestionarului, în măsura în care este posibil, înainte de 20.01.2021.

Anexa 1