Servicii de informare asupra produselor şi serviciilor ASRO şi acces la achiziţionarea produselor ASRO tip standarde:

– Standarde române tiparite
– Catalogul Standardelor Române pe CD
– Indexul ASRO – DIN-GLOBAL pe CD
– Colecţii de standarde pe CD şi tipărite pe domenii reglementate, conform ofertei de abonare pe anul în curs şi conform ofertei de CD-uri ASRO.

Obiective principale:

– Vânzarea produselor ASRO – tip standarde;
– Implementarea standardelor în managementul economic şi financiar ca instrumente de dezvoltare şi de creştere constanta a eficienţei în afaceri şi de crestere a competitivităţii;
– Sprijinirea mediului de afaceri în intrarea pe Piaţa Unică prin facilitarea accesului agenţilor economici la Directivele Europene, la reglementarile privind toate standardele nationale care le însoţesc;
– Sprijinirea companiilor în procesul de aplicare a standardelor voluntare, prin instruire, informare şi consultanţă.

Alte informaţii utile: www.asro.ro

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO

Este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică constituită ca organism naţional de standardizare în baza prevederilor OG 39/98, Legii 177/2005 şi a Legii nr.355/2002, recunoscută ca organism naţional de standardizare prin HG 985/2004.

ASRO este membru cu drepturi depline CEN – Comitetul European de Standardizare (01.01.2006) şi membru cu drepturi depline CENELEC – Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (01.02.2006)

ASRO este membru al ISO – Organizatia Internaţională de Standardizare(1950) şi CEI – Comisia Electrotehnică Internaţională (1920)

ASRO este membru observator al ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicatiilor (2005)

Principalele atribuţii:
– Stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale
– Elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale şi participarea la activitatea de standardizare europeana şi internaţională
– Gestionarea fondului documentar de standarde şi publicaţii din domeniul standardizării naţionale şi internaţionale
– Asigurarea informării publice în domeniul standardizării naţionale
– Editarea, publicarea şi difuzarea standardelor şi a publicaţiilor standardizării
– Reprezintă ISO şi CEI în Romania şi apără drepturile de autor asupra standardelor internaţionale adoptate
– Oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de standarde în scopul satisfacerii necesităţilor acestora
– Promovarea respectării dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate
ASRO acordă la cerere mărcile naţionale de conformitate SR (conformitatea cu standardele române de produs) şi SR-S (conformitatea cu standardele române de securitate)

Important: Reproducerea integrală sau parţială a standardelor şi a publicaţiilor ASRO sau traducerea acestora nu se poate face decât cu acordul scris prealabil al ASRO.

Relaţii suplimentare şi comenzi:
Monica Esi, Coordonator Centrul Zonal ASRO Suceava
Tel.: 0230 521 506, fax: 0230 520 099