Tematica cursului:

  • Definirea auditului performanţei. Diferențe între auditul de regularitate, auditul de sistem, auditul performanței și consiliere.
  • Legătura dintre auditul performanţei şi controlul intern/managerial din cadrul entității auditate.
  • Particularități privind planificarea misiunilor de audit al performanței. Ponderea recomandată și periodicitatea misiunilor de auditul performanței.
  • Ce înseamnă economicitate, eficienţă, eficacitate și cum se calculează
  • Formularea obiectivelor pentru misiunile de auditul performanței. Exemple de obiective pentru misiuni de audit din diferite domenii.
  • Analiza riscurilor în auditul performanței. Exemple de riscuri privind performanța, exemple de controale așteptate și de controale existente.
  • Elaborarea programului misiunii de audit al performanței. Exemplu de program de misiune.
  • Tehnici de culegere a probelor de audit utilizate în auditul performanţei. Exemple de teste
  • Desfăşurarea unei misiuni de auditul performanţei. Prezentarea metodologiei generale. Exemplu de desfășurare a unei misiuni de audit al performanței în domeniul achizițiilor publice
  • Tehnica de elaborare a fișei de identificare și analiză a problemei (FIAP) în cadrul misiunilor de audit al performanței. Exemple de erori posibile și modalități de evitare la consemnarea disfuncțiilor în auditul performanței. Exemplu de FIAP. Exercițiu de elaborare a unui FIAP. Elaborarea raportului unei misiuni de audit al performanței.
  • Prezentarea principalelor modificări aduse de Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin HG nr. 1086/2013
  • Studii de caz și exemple în domeniul auditului performanței. Atelier practic/workshop privind o misiune de auditul performanței