Tematica cursului (auditori interni):

  • Prezentarea cerintelor standardelor internationale SR ISO/CEI 27001, SR ISO/CEI 27002, SR ISO/CEI 27005 si SR EN ISO 19011:2011;
  • Care sunt conceptele de securitate a informatiei;
  • Masuri concrete de protejare a unei organizatii impotriva furtului de informatii/bunuri, divulgarii neautorizate a informatiilor confidentiale, pierderii datelor, etc.
  • Crearea unui cadru de continuitate a afacerii in caz de dezastru si de tratare a incidentelor de securitate;
  • Managementul riscurilor de securitate a informatiei, evaluarea vulnerabilitatilor si a amenintarilor specifice. Studii de caz;
  • Prezentarea legislatiei romanesti aplicabile in domeniu, surse de informare;
  • Prezentarea procesului de auditare si certificare a unui sistem de management al securitatii informatiei. Studii de caz;
  • Tehnici de audit, comunicarea si conducerea unei echipe de audit, intocmirea rapoartelor de audit. Sudii de caz.