Tematica cursului;

 • Prezentarea cerintelor standardului ISO 14001:2015 respectiv ISO 19011:2011,analiza cerintelor individuale.
 • Principiile managementului de mediu
 • Schimbari climatice, aspecte si impactul de mediu
 • Directiva ISO/IEC- partea 1
 • Domeniul de aplicare
 • Referinte normative
 • Gandirea bazata pe riscuri,
 • Actiuni de tratare a riscurilor
 • Schimbari introduse de ISO 14001:2015
 • Auditul, principii de auditare, coordonarea programului de audit
 • Abordarea procesuala si evaluarea eficacitatii proceselor
 • Pregatirea, realizarea si  documentarea auditului
 • Tehnici de audit si prelucrarea informatiilor
 • Descrierea conceptelor ce tin de implementarea si auditarea unui sistem de management
 • intr-o organizatie.
 • Simularea unui audit intern
 • Raportarea rezultatelor auditului (rapoarte de neconformitati, raportul de audit)

Exercitii , studii de caz